Informatieaanvraag | Contact

Wilt u meer weten over?

Bel dan rechtstreeks met één van onze mensen of vul onderstaand formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk en geheel vrijblijvend contact met u op.

  Wij verbinden mensen, processen en technologie voor een duurzame bijdrage aan kwaliteit van zorg.

  mijn projecten?

  • Het is tijd voor verandering maar waar te beginnen?
  • Het probleem is te complex.
  • De patiënt staat centraal, maar hoe?
  • Interne processen moeten geoptimaliseerd worden.
  • Ik kom op korte termijn personeel tekort.
  • Het project loopt uit planning en budget.
  • Er ontbreekt kennis op het raakvlak zorg en ICT.
  • Kwaliteit van de zorg staat onder druk.
  • De informatiehuishouding moet beter.

  Services

  • De kennis van de declaratieproces is onvoldoende.
  • De administratieve organisatie behoeft verbetering.
  Contact opnemen

   

  Hoe kan ik de zorg beter maken?

  Ik ga de planning niet halen, wat nu?

  Mijn projectleider is ziek, en nu?

  Hoe ga ik invulling geven aan de projecten van volgend jaar?

  De AO / IC behoeft verbetering!

  De processen moeten efficiënter!

  De zorgadministratie moet worden geoptimaliseerd!

  Ik wil de zorgadministratie outsourcen!

  73

  Totaal aantal projecten

  25

  Lopende projecten

  23

  Uitgevoerde Blue-Y Scans

  209

  Aantal jaren ervaring

  Onze diensten

  Wij adviseren zorgorganisaties

  Vanuit onze achtergrond als zorgprofessional begeleiden wij organisaties om zorginformatie eenduidig en efficiënt vast te kunnen leggen. Wij verbinden mensen, processen en technologie voor een duurzame bijdrage aan kwaliteit van zorg. Dit vanuit de volgende disciplines:

  Organisatie

  De basis op orde hebben qua strategie en ICT is essentieel, waarbij het doorvertalen naar tactisch en operationeel niveau de sleutel tot succes is.

  Informatie

  Blue-Y adviseert over optimalisatie en herstructurering van de informatie huishouding waarbij behoefte aan broninformatie leidend is.

  Transformatie

  Wij helpen zorgorganisaties bij het realiseren van strategische keuzes, om vanuit een bedrijfsmatige benadering ‘Fit for the Future’ te zijn.

  Zorgadministratie

  Blue-Y is ook specialist op het gebied van zorgadministratie. Van procesoptimalisatie (AO/IC), het leveren van (tijdelijke) extra capaciteit tot de volledige outsourcing. Blue-Y kan het allemaal.

  Contact opnemen
  Blue-Y Scan

  Blue-Y Scan

  Meer weten
  Analyse

  Analyse

  Meer weten
  Advies

  Advies

  Meer weten
  Plan van aanpak

  Plan van aanpak

  Meer weten
  Implementatie

  Implementatie

  Meer weten
  Begeleiding

  Begeleiding

  Meer weten
  Training / Coaching

  Training / Coaching

  Meer weten
  Nazorg

  Nazorg

  Meer weten

  Hulp nodig bij uw zorgadministratie?

  Blue-Y Services

  • Implementatiebegeleiding bij wet- en regelgeving en bekostigingssystematiek;
  • Het verbeteren van administratieve processen, de administratieve organisatie en interne controle;
  • Begeleiding bij de implemementatie van het zorgprestatiemodel in de GGZ
  • Advies en interim-ondersteuning bij vraagstukken rond DBC-sturing en berichtenverkeer;
  • Ondersteuning bij omzetverantwoording en materiële controles.
  • Extra capaciteit / inzet bij verwerking van achterstanden in declaratieproces en berichtenverkeer;
  • Remote ondersteuning op afstand bij verwerking van de facturatie.
  • Volledige outsourcing van het digitale berichtenverkeer en de facturatie.
  Meer informatie

  Kansen voor uw organisatie

  De VIPP-regeling

  De VIPP-regeling draagt bij aan betere en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, grotere medicatieveiligheid en meer gebruik van eHealth. Door het combineren van traditionele hulpverlening (face-to-face) en online hulpverlening vergroot u de (online) interventies, kwaliteit, productiviteit en kostenbesparing.

  De subsidieregeling VIPP biedt kansen voor uw organisatie. Dit is een regeling voor het vergroten van eigen regie van de patiënt, het verkorten van wachttijden en het vereenvoudigen van gegevensuitwisseling.

  Patiënt & Zorg

  Patiënt & Zorg

  Patiënt & Medicatie

  Patiënt & Medicatie

  Patiënt & E-Health

  Patiënt & E-Health

  Procesoptimalisatie

  Onze samenleving is continu in beweging. Dit vraagt van zorgorganisaties dat zij hier snel op kunnen inspelen. Zo wordt de kwaliteit van zorg, de omvang van de zorg en de snelheid waarmee de zorg geleverd kan worden gewaarborgd. Dit is essentieel, zeker gezien de recente ervaringen met COVID-19.

  Een voorwaarde voor zorgorganisaties om in te kunnen spelen op de veranderingen is dat zij flexibel zijn en dat de organisatie van de zorg in de basis op orde is. Dit betekent dat de processen op orde en herkenbaar zijn om efficiënt en patiëntvriendelijk te kunnen werken.

   

  Blue-Y helpt hierbij door:

  • De basis op orde te brengen met uniforme zorgprocessen die patiëntvriendelijk zijn ingericht;
  • Optimale inzet van mensen;
  • Het leveren van de juiste stuurinformatie.

  Wij maken gebruik van een unieke methodiek om de zorgprocessen te uniformeren, integraal te optimaliseren en te borgen. Met een sterke focus op goed doordachte aanpassingen, die wij in directe samenwerking met zorgprofessionals ontwikkelen voeren wij veranderingen samen in. Om tot een breed gedragen procesoptimalisatie te komen doorlopen we de volgende stappen:

  Opdracht en scope

  Opdracht en scope

  Werkgroepen maken analyse

  Werkgroepen maken analyse

  Procesontwerp vaststellen

  Procesontwerp vaststellen

  Fit-Gap en implementatie

  Fit-Gap en implementatie

  Capaciteitsmanagement

  Inzicht in patiëntenlogistiek en integraal capaciteitsmanagement is een onmisbaar onderdeel bij het optimaliseren van uw zorgorganisatie: de juiste zorg op de juiste plek; een hogere kwaliteit door meer specialisatie en transparantie; meer doen voor minder geld.

  In de huidige tijd met beperkte middelen de kwaliteit, productiviteit en efficiëntie van de zorgverlening verder verbeteren vraagt om een veranderkundige aanpak gericht op menselijk gedrag, in nauwe aansluiting op procesoptimalisatie.

  Blue-Y ondersteunt u om met de beperkte middelen de kwaliteit, productiviteit en efficiëntie van de zorgverlening verder te verbeteren. Zo werken we samen aan een efficiëntere zorgverlening door de beschikbare zorgcomponenten (mensen, middelen, faciliteiten) optimaal te benutten. De leidende principes voor optimale bedrijfsvoering zijn:

  Patiënten

  Patiënten

  Zorgorganisatie

  Zorgorganisatie

  Zorgprofessional

  Zorgprofessional

  Financieel

  Financieel

  Zorgverzekeraar

  Zorgverzekeraar

  Is uw organisatie futureproof?

  Laat de Blue-Y Scan doen!

  Blue-Y Scan

  Weten of uw organisatie klaar is voor de toekomst? Wat is de algemene strategie van uw organisatie? Wat is uw informatiebeleid? Wat is uw ICT-beleid? Zijn strategie en beleid op elkaar afgestemd? Welke zorgdomotica gebruikt u? Hoe sluit de zorgdomotica aan op de wensen en eisen vanuit de zorg? Laat nu de BLUE-Y SCAN door ons uitvoeren en wij geven antwoord op al uw vragen!

  Doe de Blue-Y Scan

  “Zonder de ondersteuning van Blue-Y hadden de medewerkers zich niet vertrouwd gevoeld voor het in gebruik nemen van de applicatie iTBC”

  I. Heuts | GGD Hart voor Brabant

  Samen zorg verbeteren

  Organisatie

  Onze mensen

  Onze passie voor de zorg en menselijke interesse dragen bij om met elkaar mooie resultaten te realiseren. Ons team bestaat uit professionals die jarenlange ervaring in de zorg, ICT en zorg ICT hebben. Daarom begrijpen wij de complexiteit en veranderlijkheid van de zorg en weten moeiteloos de aansluiting met de zorgprofessional te maken.

  Wij bouwen bruggen en als het nodig is graven we een tunnel. Onze specialisaties zijn: ICT, Healthcare, Advisering, Strategie, Zorgbedrijf, Coaching, Projectmanagement, Programma management, Verandermanagement en Interimmanagement.

  Janine Dumont

  Consultant

  Curriculum Linkedin

  Erwin van Dijk

  Consultant

  Curriculum Linkedin

  Manuela Vervloet-Kant

  Consultant

  Curriculum Linkedin

  Sandra Albers

  Consultant

  Curriculum Linkedin

  Erik van Ommeren

  Consultant

  Curriculum Linkedin

  Jouw foto hier?

  Vacature Projectleider Zorg & ICT

  Bekijk vacature

  Michel Timp

  Enterprise Architect

  Curriculum Linkedin

  Wilco van Dijk

  Adviseur

  Curriculum Linkedin
  Patrick

  Patrick Struyk

  Consultant | Managing Director

  Curriculum Linkedin

  Susan van Rijn

  Consultant

  Curriculum Linkedin

  Jouw foto hier?

  Vacature Business Consultant

  Bekijk vacature
  Leon

  Leon van den Akker

  Consultant

  Curriculum Linkedin
  Ivo

  Ivo Scholte Lubberink

  Consultant

  Curriculum Linkedin

  Jouw foto hier?

  Vacature Consultant

  Bekijk vacature
  Hans

  Hans van der Hel

  Consultant | Managing Director

  Curriculum Linkedin

  Els Molenkamp

  Consultant

  Curriculum Linkedin
  Biek

  Biek Teunissen

  Consultant

  Curriculum Linkedin
  Boudewijn

  Boudewijn Harink

  Consultant | Managing Director

  Curriculum Linkedin
  Stephanie

  Stéphanie Davidse

  Consultant

  Curriculum Linkedin
  Contact opnemen
   

  Onze partners

  Ondanks dat wij onafhankelijk zijn investeren wij in samenwerkingen met partners om optimale diensten voor onze klanten te leveren. Op de volgende kennisgebieden werken wij samen met partners: IT-infrastructuur, business intelligence en data security.

  Ytipical

  Onze klanten

  Samen de richting bepalen

  Wij zijn resultaatgerichte adviseurs uit de Zorg en voor de Zorg en wij helpen u om verbeteringen in toekomstige zorgverlening te realiseren d.m.v. effectieve inzet van technologie. Wij verbinden mensen, processen en technologie voor een duurzame bijdrage aan kwaliteit van zorg.

  Wij geloven dat zorg georganiseerd moet worden vanuit de behoefte van de patiënt en cliënt. Het centraal stellen van informatie rondom een patiënt vraagt verbinding binnen en tussen zorgverleners.

  Contact opnemen
  Passie voor zorg

  Passie voor zorg

  Meer weten
  Onafhankelijk

  Onafhankelijk

  Meer weten
  Bruggenbouwer

  Bruggenbouwer

  Meer weten
  Waarmaken

  Waarmaken

  Meer weten
  Verandermanagement

  Verandermanagement

  Meer weten
  Anders denken

  Anders denken

  Meer weten

  Onze klanten

  Cases

  Onze collega’s werken met passie en plezier aan elk project en we zijn trots op onze resultaten. En onze opdrachtgevers ook! We hebben ondertussen een diversiteit aan klanten met ieder hun eigen wensen. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn tevreden over de effectieve oplossingen en meetbare resultaten die Blue-Y levert.

  Hieronder vindt u een selectie van klanten die vertellen over hun ervaringen. Zo krijgt u een beeld van hoe wij worden ingezet en welke meerwaarde wij hebben gerealiseerd met onze dienstverlening. Lees de klantcases en raak geïnspireerd over de mogelijkheden die Blue-Y uw organisatie kan bieden.

  Nije Smellinghe GGD Hart voor Brabant Cerner Nije Smellinghe GGD-Groningen Comicro VsapGZ_Logo GGD Hart voor Brabant erasmus-medisch-centrum logo-pmc

  “In korte tijd en onder druk heeft Blue-Y ons geholpen de belangrijkste prioriteiten en risico’s in kaart te brengen, om vervolgens op basis van heldere keuzes - in relatie tot haalbaarheid - te sturen op een verantwoorde GoLive voor inkoop en logistiek. Tijdens conversie en GoLive werd projectmanagement op uitstekende wijze vormgegeven, waarbij er continue afstemming plaats moest vinden tussen St.Jansdal, AFAS en andere contractpartijen, met als resultaat de succesvolle invoering van AFAS ERP”, aldus André Sennema.

  André Sennema | St Jansdal ziekenhuis

  Samen zorg verbeteren

  Onze klanten

  Referenties

  erasmus-medisch-centrum
  logo-pmc
  Cerner
  Nije Smellinghe
  vieCuri
  noorderboog
  GGNet
  GGD-Groningen
  Flevo Ziekenhuis
  GGD Hart voor Brabant
  Comicro
  Isala-klinieken
  Sint Maarten

  Blue-Y

  Laatste nieuws

  Ons partnership met NCT Groep!

  Ondanks dat wij onafhankelijk zijn investeren wij in samenwerkingen met partners om optimale diensten voor onze klanten te leveren. Op de...

  Lees meer...

  Nieuw kantoor en nieuwe collega

  We zijn het jaar maar direct goed begonnen. We hebben een nieuw kantoor geopend in Twente. Een prachtige plek op landgoed Rhoderlanden...

  Lees meer...
  Meer nieuws

  Blue-Y

  Werken bij

  Heb jij een passie voor de zorg en ben je gedreven om de gezondheidszorg verder vooruit te helpen? Heb jij daarnaast kennis van processen binnen zorgorganisaties en van het landschap van zorgapplicaties? Ben jij de persoon die optimalisatie mogelijkheden herkent, klanten hierover adviseert en werkprocessen en IT-ondersteuning optimaal op elkaar afstemt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

  Consultant | Projectleider Zorg ICT | Business Consultant

  Vacatures

  Blue-Y

  Stage lopen

  Wil je stage lopen of afstuderen bij ons? Laat het ons weten, gezamenlijk verkennen we de mogelijkheden.

  Adviseur nodig?

  Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
  Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

  Mail ons