Introductie cliëntportaal | Respect Zorg

Caren Zorgt is een mantelzorg-/cliëntportaal waarin inzage wordt geboden in het zorgdossier. Het doel van het project was de implementatie van Caren Zorgt binnen Respect. Een mooi neveneffect zijn de initiatieven die zijn ontstaan om de kwaliteit van rapporteren te verbeteren.

Vooraf aan de brede uitrol, is er een pilot gehouden met enkele afdelingen om de impact te bepalen op onder andere de zorg. Ook zijn we druk bezig geweest met het bepalen en afwegen van het uitnodigingsproces, zowel binnen het project als binnen de lijn. Ga je actief uitnodigen of leg je het initiatief bij de cliënt/mantelzorger? Hiervoor is onderzoek gedaan naar de werkwijze en ervaringen van andere organisaties om tot een ‘Best Practice’ te komen.

Eind mei hebben we de cliënten, dan wel de wettelijk vertegenwoordiger in geval van wilsonbekwaamheid, een activatiecode toegestuurd. Het mooie van Caren Zorgt is dat de regie ligt bij de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Zij kiezen er zelf voor om inzage te hebben en kunnen daarnaast bepalen wie nog meer inzage mag hebben en in welke mate.

Samen met de interne projectleider Paul Hoogmoed maakte ik deel uit van de projectgroep. Blue-Y heeft een rol gespeeld bij het interviewen van andere zorgorganisaties, de procesbepaling, het opstellen van documentatie (procesuitwerking, instructies, presentaties), de inbedding in het reguliere proces, het uitsturen van activatiecodes en de nazorg. Met het cliëntportaal biedt Respect de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger de regie en de mogelijkheid om familie en naasten mee te laten kijken in de activiteiten en het zorgdossier.

‘Via deze weg wil ik Paul Hoogmoed bedanken voor de prettige samenwerking, het vertrouwen en het mooie succes dat we samen hebben behaald. Paul bedankt!’

Renske van der Wal 
Projectmedewerker Caren Zorgt | Respect Zorg (Consultant Blue-Y)


Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft de planbare zorg uitgesteld tot en met in ieder geval 28 april 2020. Waar mogelijk vervangen ze nu de afspraak door een telefonisch consult. Beeldbellen kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding door fysiotherapeuten bij thuisoefeningen voor patiënten. Ook naasten van coronapatiënten op de Intensive Care vinden het vaak prettig om via beeldbellen contact te hebben met de zorgverleners. Dit kan met de BeterDichtbij app, waar tevens ook een chatmogelijkheid in zit voor het stellen van vragen. 

Begeleiding op afstand

Sinds december 2019 ben ik in Nij Smellinghe projectleider om vervolg te geven aan het BeterDichtbij-project in het ziekenhuis. We hadden een mooi plan van aanpak en zouden gaan starten met de eerste enthousiaste poliklinieken, maar toen kwam het coronavirus in Nederland. In verband met de maatregelen, werd ik gevraagd om vanuit huis te werken. Tegelijkertijd werd door Nij Smellinghe de beslissing genomen om versneld uit te gaan rollen (inclusief extra functionaliteit: beeldbellen), om poli’s de mogelijkheid te bieden om te beeldbellen en met de chatfunctie de wederzijdse bereikbaarheid te verbeteren.

Intern zijn medewerkers aangehaakt om op locatie ondersteuning te bieden, poli’s te informeren en draagvlak te creëren. Voor de Intensive Care is er een hulpteam samengesteld (met programmamanagers, projectleiders, maatschappelijk werk en fysiotherapeuten) om de afdeling te ondersteunen bij het gebruik van de BeterDichtbij. De samenwerking verloopt soepel en natuurlijk. Op basis van behoefte en noodzaak is een prioritering gemaakt. Ik begeleid het proces op afstand, zorg dat poli’s de juiste informatie ontvangen, ben vraagbaak, houd het overzicht en stem daarin af met BeterDichtbij, ICT en de interne procesbegeleiders. 

Het resultaat dat we tot nu toe bereikt hebben, is echt het resultaat van samenwerken. Met elkaar zetten we ons in voor bereikbare en toegankelijke zorg!

De juiste zorg op de juiste plek en het communiceren op een manier die bij de patiënt past. Een implementatie die normaal enkele weken per afdeling beslaat, wordt nu gedaan in enkele dagen. Dit vraagt veel van de zorg, ICT, de leverancier en het projectteam dat inmiddels is uitgebreid vanuit alle hoeken van de organisatie. Trots zijn we op de positieve mindset, creatieve oplossingen, mooie initiatieven en samenwerkingen. Ons doel is om met de inzet van beeldbellen en chatten via BeterDichtbij de zorg zo veel mogelijk bereikbaar en toegankelijk te houden voor de patiënten.

Renske van der Wal 
Projectleider BeterDichtbij | Ziekenhuis Nij Smellinghe (Consultant Blue-Y)


Terug

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Mail ons