Nieuws | 18 mei 2021

Blog: Een frisse blik op de volgende generatie gezondheidszorg!

Een pandemie heeft een aanzienlijke acceleratie gebracht in de digitalisering van de gezondheidszorg. Innovatieve oplossingen die de afgelopen jaren nog haast onmogelijk bleken om te introduceren, zijn nu haast dagelijkse praktijk. Deze digitale transformatie vergroot de hoeveelheid data die beschikbaar wordt, exponentieel. Is dit het begin van de volgende generatie, data-gedreven, gezondheidszorg?

Nu we steeds meer data genereren in elektronische cliënt/patiënt dossiers, gezondheid apps, PGO’s, sensoren en wearables, kunnen we ook meer inzicht verkrijgen in onze gezondheid, behandeling en welzijn. Aan het veilig verzamelen en delen van data zijn gelukkig strenge regels en wetgeving verbonden. Het gebruik van cloud-platformen, die dit mogelijk maken raken inmiddels ingeburgerd binnen de zorgorganisatie, zoals Office 365, Microsoft Azure of ONS.

Verborgen schat aan informatie?

Data interpreteren en omzetten naar waardevolle informatie, komt steeds meer binnen handbereik van de gezondheidszorgorganisatie. Sneller kunnen interpreteren van data is sneller beslissen, ondersteund door contextrijke informatie. Hierdoor kunnen (zorg)processen worden geoptimaliseerd, nieuwe zorgpaden worden ontwikkeld of meer zelfregie worden gerealiseerd. Ik hoor u denken: ‘wordt de zorg en aandacht die wij voor onze medemens wensen niet vreselijk koel en berekenend?’

Mijn frisse blik op de volgende generatie gezondheidszorg

Ik ben van mening, en mijn collega’s met mij, dat de ondersteuning die de data-gedreven gezondheidszorg ons gaat bieden, ervoor zorgt, dat we meer tijd en aandacht overhouden voor patiënt, cliënt en medemens. De juiste informatie zal op het juiste tijdstip aan de juiste persoon veilig beschikbaar gesteld worden. Informatie die snel en overzichtelijk op een apparaat naar keuze verkregen wordt waarmee het werk als prettiger ervaren wordt. Repeterende en arbeidsintensieve (registratie)processen worden hierbij zoveel mogelijk gedigitaliseerd & geautomatiseerd.  

Een mooi voorbeeld!

In de afgelopen 7 maanden ben ik als Enterprise Architect bij een vernieuwings- en architectuurproject voor een grote VVT&GHZ fusie organisatie in Noord-Nederland betrokken geweest. Van het werken met architectuur, applicatielandschap-rationalisatie, persona-onderzoek naar de introductie van nieuwe innovatieve technologieën en het integreren van verschillende informatiebronnen tot de selectie van leveranciers. Een omgeving waarbij in de toekomst de data van de cliënt, in het ene systeem verrijkt kan worden met gegevens uit een ander systeem of bijvoorbeeld met data uit sensoren. Vervolgens wordt het mogelijk door op basis van algoritmes en artificiële intelligentie de zorg van informatie te voorzien, waardoor men eerder in staat is vroeg-signalering toe te passen of preventief maatregelen te nemen, zgn. leefstijl interventies. Door deze informatie direct op een slimme adaptieve werkplek beschikbaar te stellen (nog voordat er een applicatie geopend is), kan er juist en tijdig gehandeld worden met een persoonlijk karakter. Dit wordt data-gedreven zorg genoemd.

Mijn advies:

Wat is uw visie op digitaal werken in de toekomst?

Laten we uw visie en onze visie met elkaar delen. Voor meer informatie kunt u altijd even contact met mij of één van mijn collega’s opnemen.

Michiel Timp
Enterprise Architect / Business Consultant Blue-Y


Vorige bericht
Volgende bericht
Terug naar nieuws

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan