Blue-Y Scan

Doe nu vrijblijvend de Blue-Y Scan!
Vul de vragen in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

  Sluit uw informatievoorziening en IT-omgeving aan bij de actuele vraagstukken uit de zorg?

  Draagt uw IT-omgeving bij aan het realiseren van uw doelstellingen?

  Heeft uw organisatie een beeld en visie over modernisering van de IT-omgeving?

  Wat is de kwaliteit van de informatie- en IT-omgeving in uw organisatie?

  In hoeverre vervult het (zorg) management een leidende rol in de informatievoorziening?

  Denken clienten actief mee in de initiatieven op het gebied van informatievoorziening?

  Op welke wijze heeft de client toegang tot informatie over zijn zorgproces?

  In hoeverre is er in uw regio sprake van structurele samenwerking op het gebied van informatievoorziening?

  Hoe organiseert u uw projecten mbt informatievoorziening?

  Is er een roadmap en project portfolio m.b.t. aanpassing en modernisering IT-omgeving?

  Heeft het (zorg) management een actieve rol in projecten op het gebied van informatievoorziening, IT en (zorg-)Domotica?

  Is het begeleiden van (zorg) procesveranderingen structureel onderdeel van een project?

  Voorziet u risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld continuïteit, informatieveiligheid en privacy?

  Welke informatie- en IT-vraagstukken krijgen nu voldoende aandacht in uw organisatie?

  Welke informatie- en IT-vraagstukken krijgen nu onvoldoende aandacht in uw organisatie?

  Gegevens

  Adviseur nodig?

  Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
  Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

  Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan