Cases

Cerner Benelux

De ontwikkeling van een geïntegreerde medicatieoplossing

Boudewijn heeft een ontzettend belangrijke bijdrage geleverd in het “flink uitdagende”medicatie ontwikkeltraject. Door zijn uitstekende communicatieskills, zijn rustige en respectvolle houding en zijn uitgebreide kennis betreffende de zorg- en logistieke processen in de zorg, heeft hij tijdens het project veel respect opgebouwd. Zowel binnen Cerner als binnen de verschillende Ziekenhuizen . Zonder zijn bijdrage en inzet, zou het resutaat van dit project niet het niveau hebben gehaald, wat het nu heeft. Ik hoop van harte in de toekomst meer met Boudewijn samen te kunnen werken.

Ronald de Zoete | Manager / Product manager i.s.h.med 

De uitdaging: 

Cerner Benelux heeft samen met de VsapGZ (Vereniging van SAP gebruikende ziekenhuizen) een integrale Medicatie oplossing ontwikkeld. Vanuit een casestudie is een uitgebreid programma van eisen als basis voor deze nieuwe medicatie oplossing geformuleerd. Onderdeel van deze functionele eisen is het voldoen aan wet- en regelgeving, een zogenaamd closed-loop medicatie systeem, inclusief apotheek logistiek, facturatie en chemotherapie ondersteuning. Vanwege de hoge mate van complexiteit van medicatie processen, een grote verscheidenheid aan stakeholders binnen het medicatieproces en de vereisten voor naadloze aansluiting van deze processen op het systeeminrichting en werkwijzen binnen de verschillende ziekenhuizen werd ondersteuning in de rol van een Lead Consultant gezocht.

Onze oplossing: 

In deze rol heeft Blue-Y vanuit de werkprocessen nadere invulling gegeven aan de specifieke requirements van de medicatie oplossing. Kern was om met groepen vertegenwoordigers vanuit de verschillende ziekenhuizen consensus te verkrijgen over de verschillende deelprocessen, waarbij ook het belang van de verschillende functionarissen zoals verpleegkundigen, artsen, apothekers en assistenten voldoende behartigd is. Vanuit de overkoepelende procesbenadering heeft de Lead Consultant specifiek de integratie tussen logistieke processen en financiële processen bewaakt en gerealiseerd. Vanuit éénduidige en enkelvoudige registratie aan de bron zijn zorginhoudelijke behandeling en bewaking, medicatie logistieke processen en bijbehorende zorgfacturatie en verantwoording vormgegeven.

Het resultaat: 

Tussen mei 2017 en oktober 2019 zijn alle projectactiviteiten voor de niet-chemotherapie oplossing ontworpen, ontwikkeld en uitvoerig getest en door de klant geaccepteerd. Cerner heeft hiermee een medicatie systeem op het i.s.h.med platform inclusief:

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan