Cases

Comicro B.V. Medische Microbiologie

De implementatie van LabTrain

De uitdaging: 

Eind 2017 heeft Comicro gekozen voor de implementatie van een nieuw Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS). Comicro is een overeenkomst aangegaan met Bodegro, leverancier van LabTrain. Comicro is van oorsprong een samenvoeging van twee laboratoria Medisch Microbiologie en had twee verschillende LIMS-systemen in gebruik. Begin 2018 is Comicro gestart met het beschrijven van geüniformeerde processen ter voorbereiding op de invoering van LabTrain en parallel hieraan met de functionele inrichting van LabTrain. In het tweede kwartaal van 2018 stond Comicro voor de uitdaging om LabTrain te integreren met 3 Ziekenhuis Informatie Systemen (ZIS-systemen) van hun belangrijkste 3 klanten, het Zaans Medisch Centrum, het Waterland Ziekenhuis en het Westfriesgasthuis. Het beheer van de ICT van Comicro was in die periode ondergebracht bij het Westfriesgasthuis in Hoorn. In die periode beschikte Comicro over onvoldoende expertise en capaciteit om de betrokken ICT-afdelingen aan te sturen en ook de ICT-afdelingen van de ziekenhuizen konden deze expertise op dat moment niet leveren. Om de implementatie van LabTrain in goede banen te leiden hebben de manager ICT van Westfriesgasthuis en de directeur Comicro in gezamenlijk overleg besloten om hiervoor externe expertise in te huren bij Blue-Y.     

Onze oplossing: 

De concrete vraag aan Blue-Y ten tijde van de aanvang van de opdracht luidde: “Zorgdragen voor de vervanging van de huidige laboratoriumsystemen door Labtrain van de firma Bodegro en de integratie van Labtrain met onder meer drie verschillende HiX-implementaties (ZIS/EPD van Chipsoft), en 8 verschillende huisartsinformatiesystemen. Blue-Y heeft hiertoe een project-/informatiemanager geleverd met veel ervaring met ICT in ziekenhuizen, die oorspronkelijk zelf werkzaam is geweest in verschillende laboratoria en diverse LIMS-implementaties begeleid had. Naast het opstellen van een projectplan heeft onze consultant samen met de klant en de ICT-afdelingen van de ziekenhuizen, de gegevensstromen tussen LabTrain, de analysers, de ZIS’sen, en de HIS’sen in kaart gebracht. Deze gegevensstromen zijn gedurende de gehele implementatie een belangrijke leidraad geweest voor zowel een groot aantal procesbeslissingen die genomen zijn, als mede voor de technisch integratie tussen de verschillende systemen.

Het resultaat: 

In mei 2019 is LabTrain in gebruik genomen. Ondanks de gedegen voorbereiding door alle betrokkenen, alle uitgevoerde systeem- en ketentesten en een gedegen opleiding van alle medewerkers, zijn we toch tegen een onverwacht groot aantal issues aangelopen. Deze varieerde van:

Na een aanzienlijke nazorgfase zijn de doelen van de eerste fase van de implementatie bereikt:

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan