Cases

Erasmus Medisch Centrum

Business continuïteit in het kader van nieuwbouw

De uitdaging: 

Erasmus Medisch Centrum heeft in de afgelopen jaren een nieuw ziekenhuis gerealiseerd. In deze nieuwbouw is gebruik gemaakt van bestaande en vernieuwde technologieën. In het kader van continuïteit van zorg en bedrijfsvoering was het noodzakelijk om alle noodprocedures en plannen ten behoeve van zowel de nieuwbouw zelf, als voor de toegepaste technologie actueel te maken. De grote uitdaging was om deze continuïteitsplannen in een extreem korte doorlooptijd van 3,5 maand gerealiseerd te krijgen.

Onze oplossing: 

Vanuit de eerdere ervaringen in de rol van adviseur Business Continuity Management rondom de ingebruikname van CS HiX is Blue-Y gevraagd de rol van Adviseur / Projectleider Business Continuity Management in te vullen. Als eerste is de volledige omvang van de opdracht in kaart gebracht en afgestemd met de opdrachtgever. Hierbij zijn de belangrijkste kern technologieën inzichtelijk gemaakt waarvoor noodprocedures en herstelscenario’s ontwikkeld zijn, alsmede de samenhang met de vernieuwing van het integrale calamiteitsplan en het plan van aanpak voor de implementatie. Rondom de productie en distributie heeft Blue-Y extra ondersteuning geboden in de rol van project ondersteuners. 

Het resultaat: 

In 3,5 maand hebben we voor de grote kern technologieën gedragen noodprocedures en afgestemde herstelscenario’s gerealiseerd in samenwerking met de proceseigenaren van de verschillende onderdelen. Tevens is de inhoud geproduceerd voor de ICP (integraal calamiteiten plan) mappen en zijn de mappen naar alle afdelingen en locaties in de nieuwbouw gedistribueerd.

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan