Cases

GGD Hart voor Brabant

Implementatie iTBC 

Zonder de ondersteuning van Blue-Y hadden de medewerkers zich niet vertrouwd gevoeld voor het in gebruik nemen van de applicatie iTBC”

I.Heuts | Coördinerend MTM-er

De uitdaging: 

Na twee eerdere pogingen landelijk live te gaan met iTBC is de projectaanpak drastisch veranderd. Om tot een korte en effectieve implementatie te komen diende iedere GGD regio een implementatie coördinator aan te stellen om iTBC, bestaande uit Synapse EPD van Topicus als het PACS IMS van Oldelft geïntegreerd, te implementeren. REC Zuid had een grote achterstand omdat zij enkel in werkgroep en stuurgroep vertegenwoordigd waren en niet in de implementatie projectgroep.

Onze oplossing: 

Door de ruime ervaring in zowel ECD/EPD als RIS/PACS-implementaties kon Blue-Y al vroegtijdig valkuilen uit de weg ruimen en tijdig juiste resources alloceren om beslissingen te nemen. Regionaal diende alle GGD-organisaties geïnformeerd en geïnstrueerd te worden. Alle locaties zijn betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de implementatie van het nieuwe systeem. Er is een superusers-organisatie opgezet en een kerngebruiker als vertegenwoordiger in het landelijke project opgenomen. Door het proactief opstellen, kreeg regio Zuid de kans om mee te denken over het opleidingsskelet en de invulling. Verschillende rollen hebben we vervuld tijdens deze opdracht, zoals:

Het resultaat: 

De behaalde progressie en resultaten gedurende de implementatie werden overgenomen en in andere regio’s gebruikt. Regio Zuid ging van achteraan in de race naar een voortrekkersrol. In augustus 2018 heeft de GGD-tuberculosedienst het nieuwe EPD-systeem in gebruik genomen. 

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan