Cases

GGD Regionaal Expertise Centrum Zuid

Herpositioneren van de Backoffice

De uitdaging: 

Binnen een GGD regio is in onderling overleg besloten om de backoffice (faciliteren en organiseren van regionale taken) te verplaatsen. Contractueel diende van tevoren een evaluatie te hebben plaats gevonden. De opdracht bestond uit het onderzoeken en vastleggen van de herpositionering van de backoffice. 

Onze oplossing: 

Door het houden van interviews met het management en de functionarissen van de lokale afdelingen binnen de verscheidene GGD’en in een regio, is de behoefte in kaart gebracht. Verschillende rollen hebben we vervuld tijdens deze opdracht, zoals:

De oplossing lag in het bestuderen, adviseren en herschrijven van het onderliggende samenwerkingscontract.

Het resultaat: 

Onze rol tijdens deze opdracht en inzet heeft ertoe geleid dat er een te ondertekenen samenwerkingscontract is opgesteld en dat er culturele en emotionele verschillen zijn blootgelegd tussen lokale GGD’en. Zo kon de klant de herpositionering effectueren. 

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan