Cases

GGD Regionaal Expertise Centrum (REC-) Noordoost

De zorg regionaal organiseren

De uitdaging: 

Tuberculose is een verantwoordelijkheid van iedere burgemeester en daardoor belegd bij de Gemeentelijke GezondheidsDienst. Door dalende incidentie van tuberculose, is het van belang om te kijken om de zorg regionaal te organiseren. Zowel om de kwaliteit van tuberculosezorg te kunnen waarborgen, als de bekostiging van de zorg.

Onze oplossing: 

In 2018 heeft de directie binnen de lokale GGD’en besloten, dat per regio in Nederland een keuze gemaakt dient te worden over welk zorgmodel gehanteerd gaat worden. Deze keuze diende in 2019 gemaakt te worden. Het doel van de opdracht is te komen tot een mogelijke beslissing en het aanreiken van een mogelijk Plan van Aanpak. Middels interviews en door gebruik te maken van eerder onderzoek o.b.v. de directie keuze alsmede de kwaliteitskaders is er een presentatie gemaakt om een beslissing te maken in een regio-overleg. Als Adviseur Regionalisering hebben we deze opdracht ingevuld. 

Het resultaat: 

Door overzichtelijk gepresenteerde informatie, waarbij risico’s gealloceerd konden worden vanuit cultuur en emotie uit de interviews, kon men snel komen tot een beslissing.

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan