Cases

Nij Smellinghe ziekenhuis

Implementatie digitale vragenlijsten Patiëntportaal

“Positief enthousiaste toegevoegde waarde bij de doorontwikkeling van de digitale toegankelijkheid van Nij Smellinghe”

Cristiaan Ybema | Informatiemanager

De uitdaging: 

Vragenlijsten worden nog veelal op papier aan patiënten meegegeven dan wel gemaild met verzoek te printen of verstuurd per post met een retourenvelop. Nij Smellinghe heeft een patiëntportaal met de mogelijkheid om vragenlijsten digitaal aan te bieden aan patiënten. Na het invullen komen de gegevens direct in het EPD. Dit scheelt papier- en overtypwerk. Om de digitalisering tot een succes te maken zijn aanpassingen nodig in (werk)processen. .

Onze oplossing: 

Per polikliniek worden processen uitgevraagd om de digitale vragenlijsten in te passen. Draagvlak wordt gecreëerd door nauwe samenwerking met de key-user van de polikliniek. Patiënten krijgen altijd de digitale route via het patiëntportaal aangeboden. Mocht de patiënt niet in staat zijn om de vragenlijst thuis in te vullen, dan is er de mogelijkheid om op de polikliniek alsnog de vragenlijst digitaal in te vullen op de tablet. 

Het resultaat: 

De uitrol ging gefaseerd. De eerste twee poliklinieken zijn gestart, twee andere poliklinieken staan op het punt te gaan starten. Het percentage patiënten dat het patiëntportaal bezoekt is inmiddels opgelopen tot 20+ % (VIPP A2 norm = 10%). Blue-Y heeft in samenwerking met de ICT afdeling ende zorg het proces geanalyseerd, de vragenlijsten ontwikkeld en de implementatie verzorgd. 

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan