Cases

Prinses Maxima Centrum

Implementatie en beheer van cytostatica applicatie

“De consultants van Blue-Y hebben zich in korte tijd de nieuwe applicatie eigen gemaakt en kunnen proces overstijgend analyseren en eindgebruikers op deze manier goed helpen. De consultants hebben ook een goed gevoel voor relaties en verhoudingen waardoor met elke doelgroep op maat gecommuniceerd wordt. Zij hebben bij de opening van het Prinses Maxima Centrum het verschil gemaakt in de ondersteuning van de organisatie op het gebied van cytostatica voorschrijven, bereiden en toedienen.”

Marjolijn Elsinga | Klinisch Informaticus 

De uitdaging: 

De in gebruik name van de nieuwe applicatie had een strakke deadline omdat deze samenviel met de opening van het Prinses Maxima Centrum. Een centrum waar complexe zorg en research bij elkaar komt. Er was onduidelijkheid over het beleggen van de inhoudelijke expertise van de cytostatica applicatie binnen de organisatie. Tevens was er een sterke behoefte aan een brugfunctie tussen de zorgmedewerkers en de leverancier.  

Onze oplossing: 

Wat hebben we gedaan en welke rollen hadden we binnen het project? We hebben in eerste instantie ondersteuning geleverd bij het doortesten van de cytostaticaprocessen binnen de applicatie, het opstellen van trainingsmateriaal en het trainen van artsen, verpleegkundigen en apothekers(assistenten). We zijn bij opening van het centrum aanwezig geweest om gebruikers te ondersteunen. Na opening hebben we het functioneel beheer van de applicatie ingevuld, e-learning programma’s opgesteld en bijgedragen aan het beleggen van het beheer binnen de organisatie. 

Het resultaat: 

Binnen de strakke deadline zijn de gewenste resultaten gerealiseerd en zelfs overtroffen. Daarbij verliep de interne communicatie naar volle tevredenheid.

Vorige case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan