Cases

St Jansdal

AFAS implementatie inkoop, logistiek en bedrijfsbureau

“In korte tijd en onder druk heeft Blue-Y ons geholpen de belangrijkste prioriteiten en risico’s in kaart te brengen, om vervolgens op basis van heldere keuzes – in relatie tot haalbaarheid – te sturen op een verantwoorde GoLive voor inkoop en logistiek. Tijdens conversie en GoLive werd projectmanagement op uitstekende wijze vormgegeven, waarbij er continue afstemming plaats moest vinden tussen St.Jansdal, AFAS en andere contractpartijen, met als resultaat de succesvolle invoering van AFAS ERP”, aldus André Sennema.

André Sennema | Hoofd Inkoop, Logistiek en bedrijfsbureau
André Sennema & Boudewijn Harink

De uitdaging: 

Ziekenhuis St Jansdal realiseert met de invoering van AFAS ERP een vereenvoudiging van een complex IT-landschap voor de domeinen Inkoop & Logistiek, HRM en Financiën & Control. Het projectteam is in mei 2019 begonnen en is na een gedegen analyse aan de slag gegaan met de inrichting van het nieuwe ERP-systeem. Tijdens de laatste fase van de realisatie viel de werkgroepleider uit en moest het St Jansdal ziekenhuis op de projectorganisatie ingrijpen om een succesvolle GoLive op 3 januari 2020 niet in gevaar te brengen.

Onze oplossing: 

Blue-y heeft op zeer korte termijn de rol van werkgroepleider Inkoop, Logistiek en Bedrijfsbureau opgepakt en is gaan werken aan een detailplan om zo tot een succesvolle en verantwoorde ingebruikname te komen. Door middel van een aantal interviews en documenten onderzoek werd in een zeer kort tijdsbestek een beeld gevormd van de actuele implementatie status en waar moest worden bijgestuurd. Op basis van een gedetailleerde activiteitenplanning hebben we de implementatie succesvol weten af te ronden. Blue-Y heeft naast de sturing in het project ook AFAS expertise op het domein van Inkoop & Logistiek geleverd om inrichtingsvraagstukken te helpen afronden, testwerkzaamheden te ondersteunen en functioneel beheer ondersteuning te bieden.

Het resultaat: 

De sturende aanpak van de werkgroep heeft zorggedragen voor een succesvolle GoLive, waarbij zonder grote verstoringen de processen in de organisatie nu door AFAS-software ondersteund worden.

GoLive moment in St Jansdal ziekenhuis
Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan