Cases

Zorggroep Noorderboog

Selectie- en implementatietraject van een nieuwe HRM- en Rooster-applicatie

De uitdaging: 

Vanwege het onverwachte en voldongen besluit van hun toenmalige leverancier om de ondersteuning voor onze HRM- en Rooster-applicatie stop te zetten, heeft Noorderboog zich genoodzaakt gezien om met spoed op zoek te gaan naar een nieuw systeem. Het selectie- en implementatietraject stond aanvankelijk niet gepland in hun budget en op de ICT-agenda, maar is om deze reden met spoed aangevraagd. De in gebruik name van de nieuwe applicatie had een strakke deadline om toe te werken naar 1 januari  vanwege de financiële afsluiting van het boekjaar en de eerder genoemde opzegging van de leverancier.

Onze oplossing: 

Welke taken hebben we uitgevoerd en welke rollen hebben we vervuld in het project? Om de voortgang van het project te waarborgen, hebben we een stuurgroep opgericht die regelmatig bijeenkwam gedurende het selectie- en implementatietraject om op deze manier snel maar weloverwogen beslissingen te nemen. Samen met de projectgroep hebben we een Pakket van Eisen opgesteld, dat vervolgens naar in totaal 8 leveranciers is verzonden. Uit deze leveranciers zijn we met 4 partijen doorgegaan naar de volgende fase, waarin een diepgaande evaluatie plaatsvond.

Deze evaluatie omvatte het organiseren van verschillende demonstraties en workshops voor specifieke doelgroepen, waarbij duidelijke casestudies werden gedefinieerd en tijdens de workshops werden getoetst. Daarnaast hebben we een grondige referentiecheck uitgevoerd om zowel de technische als relationele aspecten van de leveranciers te beoordelen.

Binnen een periode van 3 maanden hebben we het selectieproces afgerond, waarna in slechts 5 maanden de volledige implementatie van de HRM- en Payroll-suite heeft plaatsgevonden. Nadat het HRM-gedeelte live was gegaan, zijn we begonnen met de implementatie van het rooster- en planningsproces. Dankzij vooraf heldere roosterprocessen kon deze applicatie binnen 4 maanden operationeel worden gemaakt.

Het resultaat: 

Binnen de vastgestelde tijdslimiet zijn de beoogde resultaten niet alleen gerealiseerd, maar zelfs overtroffen. In een periode van slechts 8 maanden werd een geheel nieuwe HRM- en Rooster-applicatie geïmplementeerd en na de livegang deden zich geen aanzienlijke problemen voor. Dit succes is iets waar zowel Noorderboog als Blue-Y buitengewoon trots op zijn.

“Noorderboog werd plots geconfronteerd met een enorme uitdaging om in korte tijd een nieuw HRM- en rooster-applicatie te gaan selecteren en te implementeren. Vanuit Blue-Y is hier snel en adequaat op gereageerd waarbij in een relatief korte periode een tweetal projecten in goede banen is begeleid.”

Marjolein Holterman | Manager ICT 

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan