Cases

Zorggroep Noorderboog

Implementatie verwantenapp “Mijn Noorderboog”

De uitdaging: 

De cliëntenraad van Noorderboog wilde heel graag een mogelijkheid om thuis de rapportages over hun geliefden te lezen. Deze wens bestond al langere tijd en er werd besloten om op korte termijn een app te implementeren waardoor Noorderboog aan de wens van de cliëntenraad  tegemoet kon komen.  Deze belofte zorgde echter wel voor een uitdaging in de planning van de afdeling Informatie, Kwaliteit en Processen (afdeling IKP). 

Onze oplossing: 

“Binnen Noorderboog was ik al actief als projectleider Harmonisatie en optimalisatie Cura en ik kreeg de vraag of ik deze app ook wilde implementeren. Een leuke uitdaging en ik besloot te kijken in hoeverre ik beide projecten tegelijkertijd kon laten lopen. Uiteindelijk bleek de implementatie meer tijd te kosten dan verwacht en qua uren was dit niet te combineren met het lopende project zonder enige vertraging op te lopen. Daarom is in overleg Noorderboog besloten om een junior consultant van Blue-Y als PMO (Project Management Ondersteuning) hiervoor aan te stellen. Op deze manier ontstond er voldoende ruimte om deze app binnen de Noorderboog op korte termijn te implementeren. Voor de junior consultant een mooie mogelijkheid om te leren en voor mij en klant bood dit de mogelijkheid om toch beide projecten doorgang te laten vinden”, Aldus Irma Diever Projectleider bij Blue-Y.

Het resultaat: 

Vijf maanden nadat de opdracht aan de afdeling IKP was gegeven is de pilot gestart. Er is gewerkt met een uitrol in 3 fases, waarbij in de pilot fase 10 cliënten en verwanten toegang kregen tot de app verdeeld over verschillende locaties. In de 2e fase ging 1 hele locatie live en binnen 8 maanden was op alle 14 locaties de app aangeboden aan cliënten en verwanten. De grootste uitdaging binnen dit project bleek de puzzel rondom de privacy en wilsbekwaamheid. Wie mag nu precies wel en niet met welke voorwaarden toegang krijgen tot het dossier. Technisch gezien is de app niet ingewikkeld maar om ook procesmatig alles kloppend te krijgen was nog een mooie puzzel. Uiteindelijk levert het hele tevreden cliënten en verwanten op. Daarnaast merken de zorgmedewerkers dat de verwanten beter mee kunnen denken over de geleverde zorg, waardoor er een effectiever samenspel ontstaat.  Mooi om te zien dat zo’n project echt een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg. Noorderboog ik erg blij dat ze deze app hebben in Corona tijd. Nu verwanten niet meer (zo vaak) op bezoek kunnen komen is het extra fijn dat men op afstand de rapportages in kan zien. Dit bespaart veel tijd van de zorgverleners doordat er minder vaak telefonisch contact nodig is.

Foto bron: Zorgroep Noorderboog

Vorige case
Volgende case
Terug naar overzicht

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan