EEN FRISSE BLIK OP DE NIEUWE WERKPLEK!

Binnen de ouderenzorg & gehandicaptenzorg is de zogeheten ver-SAAS-ing in volle gang. Steeds meer applicaties worden vanuit de Cloud aangeboden, gekoppeld met andere applicaties waardoor er een rijkdom aan (nieuwe) informatie ontstaat. Met deze nieuwe informatie kunnen we processen verbeteren, informatievoorziening versnellen en registratielast verminderen, mits:

  1. We een werkplekomgeving creëren waar informatie, applicaties, processen, beveiliging en technologie samen komen en deze op een gebruikersvriendelijke wijze worden aangeboden. Een nieuwe werkplek die altijd optimaal ondersteund in jouw dagelijkse werkzaamheden! 
  2. We vanuit het ERP de loonstrook & declaraties kunnen inzien, de juiste gegevens van cliënten uit het ECD zijn gekoppeld aan jouw rooster en tijdstip en locatie tot de weersvoorspelling voor de hypermobiele thuiszorg en wijkverpleegkundige wordt getoond. De juiste informatie en applicaties, op het juiste tijdstip & locatie in één oogopslag beschikbaar, veilig en eenvoudig in gebruik, dat is de essentie! De mogelijkheden zijn er! Er wordt steeds beter nagedacht over het samenbrengen van informatie, applicaties, communicatie, samenwerkmogelijkheden en beveiliging via de slimme nieuwe werkplek.

Professionaliseren van het landschap en het werken met architectuur wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe houd je de processen zuiver en efficiënt met de juiste applicatie? Wat kan de medewerker zelf aanpassen binnen de digitale werkplek om het gebruik verder te optimaliseren en te personaliseren? Op welke wijze gaat data gedreven gezondheidszorg zijn intrede doen en gevisualiseerd worden op de werkplek? Zorgt de slimme nieuwe werkplek ervoor dat ik meer tijd en aandacht kan spenderen aan de cliënt?

Behoefte aan een frisse blik op de werkplek? Of benieuwd naar mogelijkheden bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.


BLUE-Y | EEN FRISSE KIJK OP ZORG
085 – 130 06 50 | info@blue-y.com

Heb jij een zorgachtergrond en wil je de ICT leren kennen? Heb jij kennis van processen binnen zorgorganisaties en van het landschap van zorgapplicaties? Ben jij de persoon die optimalisatie mogelijkheden herkent, klanten hierover adviseert en werkprocessen en IT-ondersteuning optimaal op elkaar afstemt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk de gehele vacature op onderstaande link.

085 – 130 06 50 | info@blue-y.com | www.blue-y.com/vacatures/


In de afgelopen periode waren er veel initiatieven op het gebied van digitaal werken, digitale consulten, digitaal orderen, digitaal contact tussen ouders en kinderen, digitaal lesgeven. Allemaal initiatieven die ‘dankzij’ Corona plotseling wel mogelijk bleken. Maar de vraag rijst, gaan wij straks weer terug naar het oude normaal? 

Langzamerhand werken er weer meer mensen op kantoor, komen patiënten weer naar het ziekenhuis voor onderzoek en controle, zijn ziekenhuizen en verzorgingshuizen weer (beperkt) open voor bezoekers en worden lessen weer steeds vaker in de klas gegeven.

Gaan we terug naar het oude normaal?

Of zijn we op weg naar een toekomstige hybride situatie? Het nieuwe digitale normaal? Het begin van digitale transformatie..? De voordelen van het digitale normaal zijn evident. Meer ruimte op kantoor, minder auto’s op de weg, minder wachttijden in ziekenhuizen, beter voor het milieu. En voor ons: minder verloren tijd in de file en meer tijd om u van dienst te zijn…En wellicht kunt u er ook nog wel een aantal bedenken.

Mijn frisse blik op het nieuwe digitale normaal!

Ik ben van mening, en mijn collega’s met mij, dat de ‘The Show Can Go On’. En dat het allemaal iets minder digitaal kan, dan tijdens de lockdown, dat is logisch en dat moet ook. Maar veel van de projecten die wij in het verleden hebben uitgevoerd, zullen in de nabije toekomst anders worden ingevuld en uitgevoerd. Onze opgedane kennis en ervaring met deze digitale mogelijkheden, gaan ons zeker verder helpen in de toekomst.  

Een mooi voorbeeld!

In de afgelopen 6 maanden ben ik als projectleider betrokken geweest bij een DMS-project (Document Management Systeem) voor een grote VVT-instelling in de randstad. Van de selectie van de leverancier (met virtuele demo’s) tot en met de implementatie van de software (met virtuele trainingen en inrichtingssessies) en dat allemaal binnen budget en planning en nooit fysiek op locatie. Hoe hebben we dat dan gedaan? Door samen veel sessies te organiseren via Teams (die kunnen ook korter zijn!) en bij vragen, issues en onduidelijkheden werd er veel gebeld, gemaild, geappt en gechat. Natuurlijk was er een projectplan en een concrete planning én actielijst. Iedereen in het team wist wat er van haar/hem werd verwacht. Vanzelfsprekend miste ik soms het management ‘by walking around’, de adhoc bezoekjes en de verhalen over vakanties en (zieke) kinderen. Maar dat hoor je ook door af en toe je mensen te bellen en te appen. We waren met zijn allen zeer effectief en onze klant was heel content met het eindresultaat.  

Mijn advies:

Wat is uw visie op digitaal werken in de toekomst?

Laten we uw visie en onze visie met elkaar delen. Voor meer informatie kunt u altijd even mijn profiel bekijken en contact met mij opnemen op de manier die u past.

Biek Teunissen
Projectleider / Business Consultant Blue-Y


Wij hebben een heel mooi project mogen begeleiden en implementeren voor Zorggroep Sint Maarten. Het resultaat is een uniform roosterproces met heldere en duidelijke spelregels geïmplementeerd.

De uitganspunten voor dit project waren:

Trots zijn we op deze succesvolle implementatie waarbij er een compleet nieuw roosterproces is geïmplementeerd middels de applicatie Fierit van Tenzinger. De medewerkers van Zorggroep Sint Maarten zijn vanaf het begin van het project erbij betrokken om uiteindelijk het beste resultaat te realiseren. Plannen en roosteren is nu daadwerkelijk een appeltje-eitje

Bron foto: https://www.zorggroepsintmaarten.nl


Na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad, werd dit overgenomen door ziekenhuis St Jansdal Harderwijk. Eén van de afdelingen waar deze productie-uitbreiding het meest voelbaar was, is het Klinisch-Chemisch Laboratorium (KCL). Zij kregen namelijk ook de hele diagnostiek voor de huisartsen in Flevoland erbij.

Om deze grote stroom orders het hoofd te kunnen bieden, is gekozen voor een drastische aanpak: het volledig digitaliseren van het gehele werkproces. Zoals klinisch chemicus Albert de Graaf het verwoordt: “Er was wat achterstand in te halen, komend vanaf een grotendeels papieren proces. Het getuigt van lef van het St Jansdal om direct, als één van de eerste ziekenhuizen, all the way te gaan qua digitalisering. Geen sinecure, omdat onze patiënten zich niet alleen bij de bloedafnamepunten laten prikken. Er zijn ook veel huisartsen en woonzorginstellingen die zelf prikken. Ook worden er patiënten aan huis geprikt door het St Jansdal.”

Om al deze stromen in één digitaal proces te krijgen, werd de hulp ingeroepen van Blue-Y, een ervaren consultancybureau op het gebied van ICT in de zorg. Projectleider Stéphanie Davidse: “Het leuke aan dit soort projecten vind ik dat de technische, strategische én menselijke kant een soort drie-eenheid vormen.” De Graaf vult aan: “Je moet echt iemand hebben die van alle drie de gebieden voldoende kaas gegeten heeft om boven het gehele project te staan. Zonder Stéphanie was dit niet gelukt.” Stéphanie vervolgt: “Toch wil ik ook hierbij het team op het Klinisch Chemisch Lab extra bedanken voor hun inzet en support. Zonder deze collega’s hadden wij deze mooie resultaten niet behaald.”

Inmiddels verlopen vrijwel alle aanvragen via Zorgdomein en hebben alle huisartsen die zelf bloed afnemen etiketprinters gekregen die gekoppeld zijn aan het laboratoriumsysteem. Medewerkers van de thuisprikservice hebben een app op hun smartphone. Deze vertelt onder andere welke typen buizen bij een patiënt afgenomen moeten worden. Op dit moment loopt er een pilot, waarbij direct bij afname de medewerker de barcodes scant. Track-and-trace is zo geborgd én alles kan direct op de apparatuur bij binnenkomst op het lab!

Kan het St Jansdal zo weer jaren vooruit? Davidse: “Digitale innovatie is nooit af. Zo is er ook nog de wens om de trombosedienst te digitaliseren.” De Graaf: “Ik geloof er in dat digitalisering niet alleen leidt tot betere zorg. Mits goed geïmplementeerd kan het werk ook leuker maken.”

Bron: Ziekenhuis StJansdal 
https://www.stjansdal.nl/actueel/kcl-digitaal.htm


Caren Zorgt is een mantelzorg-/cliëntportaal waarin inzage wordt geboden in het zorgdossier. Het doel van het project was de implementatie van Caren Zorgt binnen Respect. Een mooi neveneffect zijn de initiatieven die zijn ontstaan om de kwaliteit van rapporteren te verbeteren.

Vooraf aan de brede uitrol, is er een pilot gehouden met enkele afdelingen om de impact te bepalen op onder andere de zorg. Ook zijn we druk bezig geweest met het bepalen en afwegen van het uitnodigingsproces, zowel binnen het project als binnen de lijn. Ga je actief uitnodigen of leg je het initiatief bij de cliënt/mantelzorger? Hiervoor is onderzoek gedaan naar de werkwijze en ervaringen van andere organisaties om tot een ‘Best Practice’ te komen.

Eind mei hebben we de cliënten, dan wel de wettelijk vertegenwoordiger in geval van wilsonbekwaamheid, een activatiecode toegestuurd. Het mooie van Caren Zorgt is dat de regie ligt bij de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Zij kiezen er zelf voor om inzage te hebben en kunnen daarnaast bepalen wie nog meer inzage mag hebben en in welke mate.

Samen met de interne projectleider Paul Hoogmoed maakte ik deel uit van de projectgroep. Blue-Y heeft een rol gespeeld bij het interviewen van andere zorgorganisaties, de procesbepaling, het opstellen van documentatie (procesuitwerking, instructies, presentaties), de inbedding in het reguliere proces, het uitsturen van activatiecodes en de nazorg. Met het cliëntportaal biedt Respect de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger de regie en de mogelijkheid om familie en naasten mee te laten kijken in de activiteiten en het zorgdossier.

‘Via deze weg wil ik Paul Hoogmoed bedanken voor de prettige samenwerking, het vertrouwen en het mooie succes dat we samen hebben behaald. Paul bedankt!’

Renske van der Wal 
Projectmedewerker Caren Zorgt | Respect Zorg (Consultant Blue-Y)


Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft de planbare zorg uitgesteld tot en met in ieder geval 28 april 2020. Waar mogelijk vervangen ze nu de afspraak door een telefonisch consult. Beeldbellen kan daarbij van grote toegevoegde waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding door fysiotherapeuten bij thuisoefeningen voor patiënten. Ook naasten van coronapatiënten op de Intensive Care vinden het vaak prettig om via beeldbellen contact te hebben met de zorgverleners. Dit kan met de BeterDichtbij app, waar tevens ook een chatmogelijkheid in zit voor het stellen van vragen. 

Begeleiding op afstand

Sinds december 2019 ben ik in Nij Smellinghe projectleider om vervolg te geven aan het BeterDichtbij-project in het ziekenhuis. We hadden een mooi plan van aanpak en zouden gaan starten met de eerste enthousiaste poliklinieken, maar toen kwam het coronavirus in Nederland. In verband met de maatregelen, werd ik gevraagd om vanuit huis te werken. Tegelijkertijd werd door Nij Smellinghe de beslissing genomen om versneld uit te gaan rollen (inclusief extra functionaliteit: beeldbellen), om poli’s de mogelijkheid te bieden om te beeldbellen en met de chatfunctie de wederzijdse bereikbaarheid te verbeteren.

Intern zijn medewerkers aangehaakt om op locatie ondersteuning te bieden, poli’s te informeren en draagvlak te creëren. Voor de Intensive Care is er een hulpteam samengesteld (met programmamanagers, projectleiders, maatschappelijk werk en fysiotherapeuten) om de afdeling te ondersteunen bij het gebruik van de BeterDichtbij. De samenwerking verloopt soepel en natuurlijk. Op basis van behoefte en noodzaak is een prioritering gemaakt. Ik begeleid het proces op afstand, zorg dat poli’s de juiste informatie ontvangen, ben vraagbaak, houd het overzicht en stem daarin af met BeterDichtbij, ICT en de interne procesbegeleiders. 

Het resultaat dat we tot nu toe bereikt hebben, is echt het resultaat van samenwerken. Met elkaar zetten we ons in voor bereikbare en toegankelijke zorg!

De juiste zorg op de juiste plek en het communiceren op een manier die bij de patiënt past. Een implementatie die normaal enkele weken per afdeling beslaat, wordt nu gedaan in enkele dagen. Dit vraagt veel van de zorg, ICT, de leverancier en het projectteam dat inmiddels is uitgebreid vanuit alle hoeken van de organisatie. Trots zijn we op de positieve mindset, creatieve oplossingen, mooie initiatieven en samenwerkingen. Ons doel is om met de inzet van beeldbellen en chatten via BeterDichtbij de zorg zo veel mogelijk bereikbaar en toegankelijk te houden voor de patiënten.

Renske van der Wal 
Projectleider BeterDichtbij | Ziekenhuis Nij Smellinghe (Consultant Blue-Y)


De wachtlijsten in ziekenhuizen zijn bij veel specialismen afgelopen jaar opgelopen. Bij specialismen als oogheelkunde en de maag-, darm- en leverarts moesten patiënten in 2019 gemiddeld ruim zeven weken wachten op een eerste afspraak, twee weken langer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstelling Mediquest, meldt De Telegraaf. De oplopende wachtlijsten hebben alles te maken met de personeelstekorten in de zorg.

Norm overschreden

Ook bij andere specialismen kunnen patiënten pas na weken terecht, waarmee de maximale norm voor wachttijden vaak wordt overschreden. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt de problematiek te herkennen.

Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt geschrokken te zijn van de cijfers. Volgens haar is in de afgelopen jaren te weinig personeel opgeleid en moet wat dat betreft het roer om. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis pleit ervoor de druk op ziekenhuispersoneel te verlichten door sommige zorg te verplaatsen naar de huisarts of naar de patiënt thuis.

(bron: rolnieuws.nl)

De tijd dringt. De zorgvraag neemt razendsnel toe en het geld raakt op. Het is noodzakelijk dat de zorg met hulp van technologie goedkoper, slimmer, sneller en persoonlijker wordt. Kortom, het veranderen van de gezondheidszorg met het toepassen van ict is niet alleen interessant voor zorgverlener en patiënt, maar vooral een absolute must. Hoe de zorg structureel gaat veranderen? Dat zie je op Zorg & ICT 2020.

Ook wij zijn aanwezig op de Zorg & ICT beurs. Wilt u meer weten over ons thema “samen zorg verbeteren” of over ons motto “wij bouwen bruggen en als het nodig is dan graven we een tunnel”. Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak. 

Terug

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Mail ons