Isala werkt continu aan verbetering samen met Blue-Y

Isala is een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Het ziekenhuis biedt basiszorg en bijzondere, topklinische functies zoals hart- en neurochirurgie en dialyse. Daarnaast is Isala het traumacentrum voor Zwolle en omstreken en is er een gespecialiseerde IC-functie voor pasgeborenen. Er werken 7.000 medewerkers en het verzorgingsgebied bestaat uit bijna 700.000 mensen. Jacques Klunder is Manager CIO en PMO Office & IT-Security bij Isala. Vanaf 1 april 2021 werkt hij samen met Blue-Y op het gebied van procesverbetering en automatisering.

“Wij zochten ondersteuning bij het upgraden van onze SAP-versie. Hoewel we zelf geen ervaring hadden met dit proces, was het essentieel dat we zelf onderhoud aan de software zouden uitvoeren. Daarom zochten we naar een bedrijf met ruime ervaring in SAP en die al eerder vergelijkbare trajecten had begeleid. Zodoende kwamen we in contact met Boudewijn Harink van Blue-Y. Dat verliep vanaf het begin heel soepel. We hadden een heldere scope met duidelijke tijdlijnen. Wat me opviel, was dat Boudewijn een geweldige klik heeft met de mensen in onze organisatie, waardoor iedereen veel sneller in de meewerkmodus komt.”

Uitdaging in de COVID-periode

Boudewijn beaamt dit: “Ik voelde meteen een vorm van herkenning binnen Isala, ook in de aanpak en dat we een pragmatisch, maar wel een solide traject wilden. Dat ging eigenlijk heel vanzelfsprekend. Terwijl het ook nog eens een hele lastige periode was: de COVID-periode. Er werd veel thuisgewerkt, er was veel afstand tussen de organisatie en de medewerkers. Het was een uitdaging om in die omstandigheden zo’n updatetraject te doen, want we moesten er ook voor zorgen dat het onderhoud dat nog niet gedaan was werd uitgevoerd voordat we verder konden. Dat hebben we in een klein jaar gedaan door een serverupgrade en daarna de software-upgrade achter elkaar te doen. Wat ons daarbij goed gelukt is, is om steeds de verbinding naar de stuurgroep te houden. We hielden de Financieel Directeur, de manager ICT en ook de vertegenwoordiging vanuit de zorg continu op de hoogte. Steeds afstemmen over de planning en de downtime, want deze software is cruciaal voor de hele OK-logistiek.”

Draagvlak voor toekomstbestendigheid

Het upgraden van het SAP-systeem was niet het enige project waar Blue-Y een mooie bijdrage aan heeft geleverd. Zo werd er een visie op ERP ontwikkeld. Dat was nodig, vertelt Jacques: “Het ziekenhuis is gegroeid in de laatste jaren en ieder nieuw onderdeel neemt daarbij zijn eigen programma’s mee. Er ontstond een versnipperd aanbod en dit zorgt voor onduidelijkheden in het gebruik.. Iedereen heeft zijn eigen applicatie voor elk deel van de werkzaamheden. Een van onze doelen is om het aanbod van applicaties eenvoudig en toekomstbestendig te houden..”

Het was een uitdaging om tijdens dit traject te achterhalen hoe de applicaties (programma’s) op elkaar afgestemd konden worden vanuit de bestaande resources.. Zo werkt Isala al met HiX als elektronisch patiëntendossier (EPD). Daar zitten ook logistieke modules en scanmodules in, waarvoor voorheen nog aparte applicaties werden gebruikt. Valt dat te integreren? En zo ja, hoe zorg je voor draagvlak binnen de organisatie ? Jacques: “Boudewijn heeft vervolgens een fit-gap analyse gemaakt voor ons. Met als speerpunten het meekrijgen van de organisatie en de juiste informatie naar boven krijgen vanaf de werkvloer. “

Persoonlijke klik

De fit-gap analyse die Boudewijn maakte, werd breed gedragen binnen de organisatie. In de eerste versie zaten er nog veel gaten tussen het proces zoals Isala dat hanteerde en de applicatiemogelijkheden. Dat verbeterde nadat Boudewijn met ChipSoft (de ontwikkelaar van HiX) had gesproken. Jacques: “Als aanvulling op HiX kwam Boudewijn met het voorstel om CoperniCare te gebruiken voor specifieke toepassingen voor de logistiek. Dit kon geïntegreerd worden in HiX. Daarvan heeft hij een rapport gemaakt met enerzijds inzicht in hoe het proces nu loopt en waar we kansen onbenut laten en anderzijds de risico’s die we lopen op het moment dat we overstappen. De inhoud van het rapport breed gedragen, maar Isala heeft besloten om eerst een stap terug te doen. We willen eerst antwoord op de vraag wat we nu precies willen met verschillende applicaties voor verschillende doeleinden.”

Tot slot wil Jacques nog toevoegen hoeveel Boudewijn heeft bijgedragen aan de projecten binnen Isala: “Hij heeft het vertrouwen van het team en dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat de persoonlijke klik die hij met mensen heeft ons helpt om sneller samen het doel te bereiken. De werkwijze van de collega’s van Boudewijn doet mij vermoeden dat iedereen bij Blue-y op deze prettige manier werkt en communiceert met de klant of opdrachtgever. En die werkwijze past bij ons, want ook binnen de zorg is het van vitaal belang om de dienstverlening constant te willen verbeteren en te zorgen een positieve impact op patiënten en zorgverleners. De samenwerking met Blue-Y bevalt me goed, want ook als ik niet direct een opdracht heb, heb ik toch het gevoel dat ik Boudewijn (of een van zijn collega’s) altijd kan bellen om even te sparren.”


Behoefte aan een frisse blik op de werkplek? Of benieuwd naar mogelijkheden bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

BLUE-Y | EEN FRISSE KIJK OP ZORG
085 – 130 06 50 | info@blue-y.com

Het Flevoziekenhuis is het hoofdziekenhuis in de regio Almere. Inclusief vrijwilligers zijn er zo’n 2.000 medewerkers actief. Het ziekenhuis heeft ongeveer 350 bedden voor verpleging. Sandra Duijts is Hoofd ICT Vernieuwing binnen het Flevoziekenhuis. Zij stuurt het team van projectleiders, businessanalisten en architecten aan, die elke dag werken aan het verbeteren van de dienstverlening.

Het contact met Blue-Y was er eigenlijk al voordat het bedrijf bestond, aldus Sandra: “Wij kennen oprichter Patrick Struyk al heel lang. Jaren geleden heeft hij hier radiologieprojecten gedaan. Later kwamen we weer in contact toen we behoefte hadden aan extra capaciteit. Onder de vlag van Blue-Y heeft hij hier als Hoofd Applicatiebeheer gewerkt. Vanaf dat moment kloppen we altijd aan bij Blue-Y als we voor de functie van projectleider of iets anders hulp nodig hebben. Als je een tijdje in deze organisatie hebt gewerkt, dan heb je veel meer zicht op wat er nodig is.”

Van SAP-beheerder naar businessanalist en projectleider

Els Molenkamp is sinds de zomer van 2023 actief als applicatiebeheerder namens Blue-Y bij het Flevoziekenhuis: “Ze zaten hier midden in een migratie van SAP naar HiX, het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Blue-Y heeft destijds tijdelijk het SAP-beheer overgenomen, zodat de applicatiebeheerder meer tijd had om HiX in te richten. Vanuit die rol kreeg ik de vraag of ik als businessanalist aan de slag wilde binnen het ziekenhuis. Daar was namelijk met spoed iemand voor nodig. Door de HiX-implementatie en studie van een businessanalist bleven businessanalyses op de plank liggen. Doordat ik in beeld kwam, konden deze vragen vanuit de organisatie wel opgepakt worden. En op een gegeven moment kwam daar de vraag bij of ik ook projectleider wilde zijn voor twee projecten die nog afgemaakt moesten worden. Inmiddels zijn er drie projectleiders gestart en een businessanalist, waar ik sparringpartner voor ben om hen op weg te helpen. Eigenlijk zou ik er alleen zijn voor de zomermaanden, maar inmiddels wordt mijn opdracht steeds verlengd en zit ik hier voorlopig in 2024 nog wel. Het bevalt goed van beide kanten.”

Projecten die Els heeft opgepakt:

Ook dit stond al langere tijd op de planning. Met name omdat er downtime bij komt kijken waarvoor sluiting van de Spoedeisende Hulp nodig was. Ook hiervoor verzorgde Els afstemming binnen het ziekenhuis. De eis van het Flevoziekenhuis was om deze upgrade voor de livegang van HiX af te ronden. Een maand voor de deadline is alles probleemloos afgerond.

Binnen businessanalyse heeft Els meerdere projecten opgepakt, waarvan twee het belangrijkst zijn. Ten eerste een AI-model voor medisch coderen van dagopnamepatiënten door de zorgadministratie. Ten tweede XDS-analyse, digitaal radiologiebeelden uitwisselen met andere ziekenhuizen. Hiermee kan het ziekenhuis voldoen aan de Wegiz.

Gewoon pragmatisch van start gaan

Hoe begin je eigenlijk als er zoveel zaken liggen die opgepakt moeten worden? Els is daarin heel pragmatisch: “Ik ben er eigenlijk gewoon ingedoken. Ik start meteen met een businessanalyse en ga met iedereen praten binnen de organisatie. Dus bij de collega’s van systeembeheer aan het bureau staan, bij de applicatiebeheerders en andere stakeholders. Ik denk dat iedereen me eigenlijk ook snel wel heeft leren kennen, omdat ik een heel laagdrempelige aanpak heb. Het voelde ook vrij snel alsof ik er gewoon bij hoorde en dat iedereen me wist te vinden. Dat vond ik wel heel prettig.” 

Sandra: “Dat je meteen start, is niet vanzelfsprekend, maar dat is wel gewenst. Alleen dat kan niet iedereen. Niet iedereen durft dat. Er zijn ook mensen die dan eerst willen weten wat je precies wilt van ieder punt op de lijst. Die nemen heel veel tijd van iedereen om te inventariseren. Dus dat iemand gewoon zo zelfstandig is om gewoon al dat uitzoekwerk te gaan doen… ja, dat is natuurlijk ook waarom je iemand wil inhuren. Els werkt al vanaf het begin heel efficiënt.”

Blij met maatwerk van Blue-Y

De samenwerking met Blue-Y bevalt het Flevoziekenhuis heel goed, vertelt Sandra: “Naast dat we heel tevreden zijn over Els, hebben we nog een andere vraag bij Blue-Y neergelegd. Er zijn drie nieuwe projectleiders tegelijk begonnen, terwijl we er nog geen hadden. Dus de vraag die ik heb gesteld aan Blue-Y is om hen op weg te helpen door theorie om te buigen naar de praktijk, specifiek voor deze nieuwe medewerkers. Dat was een grote open vraag, maar daar hebben we nu een leuke cursus van gekregen, die in de aantal dagen verspreid over meerdere maanden duurt. Met die invulling zijn we ook heel blij. Je merkt gewoon dat mensen hierdoor wat meer houvast hebben. En dat het zo op maat kan is natuurlijk ook mooi. Blue-Y is van alle markten thuis.”


Behoefte aan een frisse blik op de werkplek? Of benieuwd naar mogelijkheden bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

BLUE-Y | EEN FRISSE KIJK OP ZORG
085 – 130 06 50 | info@blue-y.com

De uitdaging: 

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties zoals domotica, devices, apps, software en robotica. Dat is noodzakelijk kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren ondanks de druk op zorgkosten. Hierbij is het van belang dat de zorgmedewerker in staat is om zelfstandig met allerlei vernieuwingen op het vlak van zorg ondersteunende technologie en innovaties om te gaan. Om dat optimaal te kunnen doen zijn digitale vaardigheden van zorg professionals van cruciaal belang.

Uit verschillende onderzoeken is echter gebleken dat 49% van de professionals in de zorg niet genoeg kennis heeft van ICT om hun werk goed te doen (Ictivity, 2018). Deze “digitale starters” beschikken onvoldoende over het vereiste digitale vaardigheidsniveau. Door het digitale vaardigheidsniveau van de medewerker te vergoten, wat het werkplezier en, de efficiency in werk processen doet toenemen, groeit het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Grotere digitale vaardigheid betekent een gelukkigere zorg professional en tijdwinst in de operaties; tijd die besteedt kan worden aan de cliënt/patiënt. Dat betekent een positieve bijdrage aan de kwaliteit van zorg, kostenbeheersing en een van de antwoorden op de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de zorg. Het maakt ook de adoptie van technologie duurzaam gemakkelijker en vermindert de werkdruk.

Onze oplossing: 

Daarom is er in de Haagsche regio project “Samen Digitaal” in het leven geroepen. Respect is hierbij aangesloten sinds 2022 met als doel om op een efficiëntere manier een hoge kwaliteit van zorg te leveren met behulp van digitale hulpmiddelen en innovaties. De digitale starters worden hierbij op maat op weg geholpen door een geschoolde digicoach. 

Het resultaat: 

De digicoach is zeer zichtbaar binnen de organisatie. Hij/zij gaat op zoek naar de digitale starter en moedigt deze aan om te werken aan zijn/haar digitale vaardigheden. Eenmaal over de veelal ervaren drempel krijgt de digitale starter 1-op-1 begeleiding van de digicoach en ervaart al snel meer plezier in het werk. 

“De eerste keer vond ik het wel wat lastig om bij haar [digicoach] binnen te stappen en om hulp te vragen, maar nu is de drempel weg. Je kan de digicoach alles vragen, ze vindt niks raar. Ik zal nog wel een paar keer moeten gaan, maar ik heb er al meer plezier in en het wordt steeds gemakkelijker.” – activiteitenbegeleider

“Afgezien van het feit dat ik digitaal vaardiger ben geworden, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Zoals ik zei, heb ik er meer plezier in om dingen te ontdekken en ik ben ook gewoon trots op mezelf als ik iets sneller voor elkaar krijg.” – eerste verantwoordelijke verzorgende

Daarnaast geeft de digicoach bij Respect trainingen in verschillende softwaretoepassingen zoals Teams, Outlook, OneDrive en het ECD. Verder denkt de digicoach actief mee over het gebruik van (nieuwe) toepassingen en de communicatie daar omheen. De digicoach schrijft werkinstructies, plaatst mededelingen op het intranet, en helpt mee aan de ontwikkeling van e-learnings.

De Digicoach helpt Respect om elke dag beter gebruik te maken van zorg ondersteunende technologie en innovaties, tegelijkertijd zorgt de Digicoach voor extra arbeidsvreugde en verbinding tussen de zorg professionals en de organisatie. 

Iman Ghazi | Manager Informatisering en Automatisering en MT lid at RESPECT Zorggroep


Behoefte aan een frisse blik op de werkplek? Of benieuwd naar mogelijkheden bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

BLUE-Y | EEN FRISSE KIJK OP ZORG
085 – 130 06 50 | info@blue-y.com

1. | Wat heb je gedaan vóór Blue-Y?

Hans

Hans: M’n carrière is in 1980 begonnen als medisch chemisch analist bij achtereenvolgens 2 ziekenhuizen. Na 7 jaar heb ik de overstap gemaakt als applicatieconsultant laboratoriumsystemen, naar een stichting die de ICT-beheerde voor 3 ziekenhuizen in Den Haag. Hier heb ik vervolgens diverse functies vervuld als teamleider applicatiebeheer, manager helpdesk, project-portfoliomanager en controller voor de stichting.

Aansluitend werd ik accountmanager/sales bij Getronics Careservices en uiteindelijk via diverse overnames ben ik als business consultant gestart bij PinkRoccade Healthcare. Vanaf 2015 weer terug in de laboratoriumdiagnostiek als interimmanager IT, projectmanager en adviseur en eind 2016 heb ik mijn baan bij PinkRoccade opgezegd en ben ik voor mezelf gestart. Eerst als ZZP-ér en in december 2017 is Blue-Y opgericht.

Patrick: Van origine ben ik verpleegkundige in de meervoudig gehandicaptenzorg en ben op die manier mijn carrière gestart. Ik ben al snel in het management terecht gekomen. Daarna meende ik meer commerciële body op te kunnen doen, buiten de zorg. Vervolgens ben ik in de consultancy terechtgekomen en ben ik al snel door een leverancier benaderd met de vraag of ik de vertaling tussen Zorg & ICT kon maken.

Zodoende ben ik in de wereld van zorgict beland. Ik heb éénmalig een uitstap gemaakt met het succesvol opzetten van een zorgbedrijf. Verder heb ik me altijd bezig gehouden met projecten/programma’s, interim-management en advisering gedaan op het raakvlak van zorg of ict.

Boudewijn

Boudewijn: Vanuit Verpleegkunde, via Beleid & Management in 1998 de ICT ingestapt. Hierbij ook het ICT-vak geleerd gedurende vele avondopleidingen. Binnen de ICT heb ik van programmeur, ontwerper, implementatie consultant tot projectmanagement projecten gerealiseerd. Dit altijd vanuit de link met de zorg en op het grensvlak van mensen, processen en ICT. Moeilijke vraagstukken tot een goede oplossing brengen is hierin mijn drijfveer.

Ik heb mijn loopbaan bij verschillende ondernemingen vormgegeven; Capgemini (Ernst & Young), Ordina, Siemens, Deloitte consulting en PinkRoccade Healthcare. Bij PinkRoccade heb ik voor het eerst een lijnmanagement rol vervuld, wat ik erg leuk vond, maar niet zonder de combinatie met zelf projecten draaien. In 2015 heb ik de stap gewaagd om voor mijzelf te gaan werken en heb me hierin wederom op mooie zorg ICT-projecten kunnen richten. In 2017 hebben Patrick, Hans en ik de krachten gebundeld en zijn we Blue-Y gestart.

2. | Wat was de aanleiding om voor jezelf te beginnen?

Hans: Van 2010 tot en met 2016 werkte ik als business consultant vrijwel uitsluitend voor klanten van PinkRoccade (ziekenhuizen). Mijn toenmalige werkgever paste niet langer bij me. Ik had een eigen kijk op projectmanagement, andere ambities en ik wilde de markt anders benaderen. Daarnaast verlieten steeds meer voor mij bekende collega’s de organisatie. Na enige twijfel heb ik de “onzekere” stap gezet naar zelfstandigheid en tot op heden geen enkel moment spijt van gehad. 

Patrick: Op een bepaald punt in mijn carrière ben ik gaan pionieren, nieuwe dingen opzetten en heb gemeend dat het anders kon. Ik geloof in zorgbedrijven, door een onderneming goed op te zetten, creëer je mogelijkheden om tot betere of andere zorg te komen en te voldoen aan behoeften. Hier wil ik een bijdrage aanleveren. Op het moment dat ik de kans zag als zelfstandige te gaan werken, wogen er voor mij twee zaken mee die de doorslag gaven:

De eerlijkheid gebied mij wel te zeggen, dat aanmoediging van familie/kennissen en vrienden zorgde dat ik de stap ook daadwerkelijk durfde te maken.

Boudewijn: Toen ik voor een bedrijf, onderdeel van een investeringsmaatschappij, werkte werd ik geconfronteerd met een investeringsmaatschappij die slechts oog had voor de financiële parameters waarop men de organisatie bestuurde. Het oog voor het leveren van kwaliteit en toegevoegde waarde aan de zorg was hierin volgens mij volledig ondergeschikt. Aangezien ik binnen deze concepten en uitgangspunten van een dergelijke organisatie, mijn team niet de juiste impulsen kon geven, heb ik mijn managementrol teruggegeven. Een verkenning via diverse gesprekken leerde mij dat ik overal aspecten tegenkwam, die mij niet bevielen. De enige juiste conclusie was dan ook dat ik het dan maar zelf moest gaan proberen. Zelf je werkzaamheden volgens eigen standaarden en prioriteiten kunnen vormgeven en vervolgens van hieruit een nieuw Zorg-ICT adviesbedrijf opzetten, was de enige logische keuze.

3. | Hoe zijn jullie gestart?

Hans: We wilden geen kopie van bestaande consultancy bedrijven worden, geen dikke adviesrapporten, geen kopieën van eerdere oplossingen, maar juist pragmatische maatwerk-adviezen waarmee we de IT in de zorg verder konden helpen. Geen gebaande paden bewandelen, maar mogelijkheden tot vernieuwing onderzoeken in proces en techniek en met de mens als belangrijkste ‘enabler’. 

Patrick: Onder het genot van goed eten en drinken bij “Koetjes en Kalfjes” in Amsterdam hebben we na vele malen overleg de richting gevonden, waarop we een consultancy bedrijf in de markt wilden positioneren. Als consultants hadden we natuurlijk al een verleden en vulden elkaar op een andere manier aan. Waar ik eerst enkel mocht adviseren, is onze drie-eenheid uiteindelijk in eigenaarschap uitgemond. Er moest marketingtechnisch een kleur in de naam en de ondertitel moest duidelijk maken dat we ons anders wilden opstellen. Blue-Y: “A New perspective.” 

Boudewijn: We kenden elkaar al vanuit een eerdere organisatie en zijn in gesprek gekomen over de toekomst en waar we elkaar eventueel konden vinden en versterken. Dit resulteerde in het filosoferen over de gewenste kernwaarden waar we voor stonden en hoe dit in een bedrijf vorm te geven. Op een terras in Amsterdam, onder het genot van een goed glas bier is Blue-Y tot stand gekomen en hebben we in stappen onze ambities en plannen opgeschreven. Dit resulteerde eind 2017 in de oprichting van Blue-Y. Vanuit het motto “Mooie en goede opdrachten doen met leuke mensen” hebben we vervolgens de volgende 5 jaar gebouwd aan onze organisatie.

4. | Wat of wie was jullie eerste Blue-Y klant?

Zorggroep Noorderboog, Comicro en Erasmus Medisch Centrum waren de eerste klanten waar Blue-Y aan gefactureerd heeft.

5. | Wat doen jullie anders, waar onderscheiden jullie je in?

Hans: We kijken samen met de klant naar de vraag achter de vraag. Wat is het feitelijke probleem, welke pijn ondervindt de klant en welke pijn ondervindt de klant van de klant. Van daaruit zoeken we samen met de klant naar de best passende totaaloplossing. We denken in mogelijkheden, niet alleen de technologie, niet alleen het proces maar een oplossing die op drie pijlers rust (technologie, proces en mens) en passend is voor de situatie bij de klant.

Patrick: We begeven ons in de projecten aan klantzijde. We zijn het verlengstuk van de zorgklant. We achterhalen de vraag achter de vraag in de organisatie en maken de vertaling van het door de leverancier ontwikkelde product. We adviseren projectleiders, daar waar de klant zichzelf in staat acht het project te borgen. We geven een opdracht terug als verwachtingen/behoeften en resultaten niet tot elkaar gaan komen. Vaak mogen we projecten overnemen of strategische rapporten, tactisch-operationeel tot wasdom laten komen. 

Boudewijn: Altijd oog hebben voor het leveren van toegevoegde waarde en kwaliteit in plaats van het maximaal uitnutten van de aanwezige projectbudgetten. Hierbij ook organisaties spiegelen of van ongevraagde adviezen voorzien. We gaan zelfs zover dat we alleen opdrachten aannemen waar we zelf in geloven en als het moet durven we zelfs een opdracht terug te geven als het beoogde resultaat in onze ogen niet behaald kan worden.

6. | Hoe ziet de gemiddelde werkdag er voor jou uit?

Hans: Er bestaat in mijn werk geen gemiddelde werkdag. Elke dag is anders en afhankelijk van de klant en het project dat aandacht vraagt of de organisatie of medewerkers Blue-Y waar aandacht voor nodig is. Zijn er geen prangende vragen, hoge prioriteiten, dan start mijn dag op de golfbaan of gewoon met aandacht voor mijn vrouw, kinderen of kleinkinderen. Zijn er wel belangrijke prioriteiten, dan zijn klantbezoek, Teams-meetings, of een adviesrapport top of mind. Kortom mijn dag begint bijna altijd met de vraag…, “wat is er vandaag belangrijk. Wat of wie krijgt vandaag prioriteit”.  

Patrick: Ik moet ervoor zorgen dat ik niet te diep in de dagelijkse operationele zaken duik om het contact met de markt en de ervaringen van onze medewerkers in het veld uit het oog te verliezen. In de praktijk merk ik dat ik vaak volledig op de klant gericht ben en te weinig aandacht besteed aan het verdelen van mijn inspanningen en het beheren van mijn capaciteit. Een typische werkdag bestaat uit het identificeren van de belangrijkste zaken, het stellen van prioriteiten en het managen van mijn activiteiten om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. In mijn geval zal mijn dagelijkse routine nu een andere wending nemen, omdat ik me meer ga concentreren op het doorontwikkelen van Blue-Y. Dit is noodzakelijk gezien onze groeiplannen.

Boudewijn: Het begint altijd de avond ervoor, namelijk kijken hoe laat de wekker moet gaan. Door de Covid pandemie is thuiswerken ook een serieuze optie. Veelal lopen verschillende opdrachten en klanten op 1 dag door elkaar en maken we hierbij veel gebruik van de online-vergadermogelijkheden. Bij het thuiswerken is het voorgekomen dat ik voor 3 opdrachtgevers van afspraak naar afspraak wisselde, wat veel flexibiliteit vergt. Gelukkig kennen we ook dagen dat het minder hectisch gaat en je volledig gefocust kunt werken. Een werkdag van slechts 8 uur is een luxe.

7. | Waar haal je de meeste voldoening uit in je werk?

Hans: Uiteindelijk uit het behalen van resultaten. En dan niet alleen resultaten die direct zichtbaar zijn voor de klant (of voor anderen), maar zeker ook resultaten in de vorm van een adviesrapport waar ik tevreden over ben, actiepunten die ik heb afgehandeld, of een dashboard met resultaten van Blue-y.

Patrick: De daadwerkelijke zorg een beetje beter maken of het eindstation nu de cliënt, patiënt of medewerker is. Het zorgbedrijf toekomstbestendig maken, innovatie waar mogelijk toepassen. Dragen, meekijken en het gesprek met de kaarten op tafel. Ditzelfde pas ik toe naar de medewerkers en associates van Blue-y die mee willen bouwen aan wat we met Blue-Y voor ogen hebben. 

Boudewijn: Als ik op de Blue-Y Teamdagen vanuit de medewerkers hoor met welke opdrachten we bezig zijn en er een geweldige onderlinge sfeer in het team heerst, kan ik echt genieten. Dit zijn de gouden momenten. Hierin komen de successen bij klanten en de persoonlijke bijdrage van de Blue-Y’ers samen! Het feit dat je hier de veroorzaker en /of aanjager van bent is toch geweldig.

8. | Waar word je heel blij van?

Hans: Afwisseling in werk en privé. Nieuwe uitdagende opdrachten. Minder de inhoud in en meer de regie voeren over hetgeen nodig is om mooie resultaten te behalen.

Patrick: Werken en bouwen aan een bedrijf of initiatief, met anderen die hetzelfde doel nastreven. En vanzelfsprekend mijn gezin!

Boudewijn: Eigenlijk heb ik dit in de voorgaande vraag reeds aangegeven, maar het bereiken van resultaten, zorgt voor blijdschap. Resultaat kan zowel in een opdrachtcontext, in de ontwikkeling van Blue-Y als in successen in de ontwikkeling van individuele medewerkers zitten.

9. | Waar staan jullie over vijf jaar?

Hans: Ik hoop en verwacht dat Blue-Y haar ambities en groeidoelstellingen waarmaakt en uitgroeit naar een organisatie van 40+ medewerkers (60% loondienst, 40% associate). Dat Blue-Y zich blijft onderscheiden met een brede en eigenzinnige blik op IT-dienstverlening voor de zorgmarkt. Ik ben dan inmiddels 69 jaren jong. Ik geniet van mijn leven samen met Ellen, kinderen en kleinkinderen. Je vindt mij regelmatig op de golfbaan en doe nog steeds leuke uitdagende opdrachten op het gebied van labdiagnostiek als associate voor Blue-Y (ca.2 dagen per week, gedurende ca. 40 – 45 weken per jaar).

Patrick: Blue-Y is groter geworden, verstevigd/geconsolideerd met meerdere labels of afdelingen waarin we ons in kunnen ontplooien. Blue-Y Services (Shared Service Center/Outsourcing administraties), Blue-Y LABdiagnostiek en Blue-Y Consultancy.

Boudewijn: Over 5 jaar hebben we onze naam verder uitgebouwd als creatieve, resultaatgerichte en betrouwbare Zorg ICT consultancy partij. We zijn verdubbeld in medewerkers / associates en weten op een aantal aandachtsgebieden binnen de Zorg en ICT onderscheid te maken voor onze klanten.

10. | In mijn vrije tijd word ik heel blij van?

Hans: Ik val in herhaling…, een potje golf, tuinieren, leuke dingen doen samen met Ellen (reizen, fietsen, wandelen, de natuur in…), kinderen, kleinkinderen enz.  

Patrick: Mijn gezin, reizen of eropuit gaan. Ik geniet van veel dingen in het leven. Wat dat betreft ben ik privé niet veel anders dan zakelijk. Ook daar blijf ik bezig al mag ik er echt wel meer tijd voor vrij maken. 

Boudewijn: Tijd hebben voor wandelingen met Maya, bij voorkeur in de bergen of een ronde golf lopen is erg fijn. Ook word ik blij van muziek maken, luisteren en beleven. 

11. | Wil je nog iets kwijt?

Hans: Sowieso heel veel succes met en voor Blue-Y. Ik blijf graag mijn steentje bijdragen, zolang ik er energie van krijg.

Patrick: Als eigenaar en senior consultant moet je anderen soms leren vallen en opstaan. De kunst is dit op de juiste manieren te laten gebeuren en begeleiden waar nodig. Daar hebben we zowel naar de klant als naar de medewerker toe, een (harde) leerschool in gehad. We worden vaak gevraagd projecten op te pakken die mis zijn gegaan, daar zie ik verschillende zaken gebeuren: 

1. Adviseren: te vaak wordt de klant gevolgd, zonder dat gemotiveerd wordt wat de consequenties van keuzes zijn, welke paden te bewandelen zijn en wat de voor- en nadelen zijn. Er wordt niet begrepen wat gekocht wordt, wat de verandering zou kunnen zijn met bijbehorende consequenties en hoe je gedegen een project of programma uitrolt. 

2. Toetsen van de verwachting: Blijf toetsen of de verwachting overeenkomt, staan ze nog in de wedstrijd of zijn ze reeds afgedwaald.

3. Men is kwijt wat de originele aanpak/scope is. Als projectmanager/leider val je eerst terug op projectvaardigheden. Staat de projectorganisatie, doen we wat we afgesproken hebben.

Medewerkers bieden we de kans om zich te ontplooien. Er is ruimte voor groei en ontwikkeling. We verwachten een grote zelfstandigheid, maar begeleiden en faciliteren ze  waar nodig. Er is een hoge mate van flexibiliteit vereist. Naast dit alles laten we de medewerkers meevieren in onze behaalde successen en groei van het bedrijf.

Boudewijn: Nee hoor!

Zorg & ICT is hét grootste health tech event van Nederland

Op 13, 14 en 15 juni 2023 in Jaarbeurs in Utrecht.

Zorg & ICT is het grootste health tech event van Nederland en dé jaarlijkse ontmoetingsplek waar zorgprofessionals leren innovaties succesvol toe te passen om zo samen te werken aan toekomstbestendige zorg. Met het hoofdthema ‘In charge of the future’ is er veel aandacht voor de hot topics:

Ook wij zijn volgende week met ons team aanwezig op de Zorg & ICT beurs. Zijn er projecten die tegen het licht gehouden moeten worden? Wenst u ondersteuning op de zorgadministratie? Wilt u meer weten over ons thema ‘samen zorg verbeteren’ of over ons motto ‘wij bouwen bruggen en als het nodig is dan graven we een tunnel’? Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak of bel direct met Patrick Struyck (06-20 65 61 37). Wij wisselen graag met u van gedachten onder het genot van een kop koffie. 

Tot volgende week!

Op 21-12-2022 hebben Erwin van Dijk, Manuela Vervloet, Hans van der Hel en Patrick Struyk het Management Drives certificaat behaald. Waarmee wij de Zorg & ICT met een nieuwe dienstverlening kunnen bedienen. Management Drives biedt namelijk de mogelijkheid om als individu, maar ook als team inzicht te verkrijgen in jouw intrinsieke drijfveren. Drijfveren zijn bepalend voor het waarnemen, jouw denken, jouw doen en laten maar ook jouw leiderschap of de cultuur van jouw organisatie.

Als individu:                                                                                                

Als groep:

Door in de zorg, zorg-ict, management, leveranciers, businesspartners of consultancy maatschappijen inzicht te geven in hun drijfveren, kunnen wij ervoor zorgen dat er effectief wordt samengewerkt, er beter wordt gecommuniceerd en brengen wij verschillende werelden bij elkaar. Dit alles met een frisse kijk op de zorg!


In februari hebben wij opdracht gekregen om de WilgaerdenLeekerweideGroep te helpen met de implementatie van een nieuw ECD van Nedaphealthcare ‘NedapONS’. Er is een andere zorgmethodiek ingebed, in een door de medewerkers ingericht zorgdossier onder begeleiding van Accordis. 

De intramurale VVT-organisatie is voor 2/3 voorzien van telefoon met gebruik van ONSmedicatie, elektronische toedieningsregistratie (e-tdrs) en de app ONSmedicatie controle. Intramurale zorg met de telefoon, rapporteren door te dicteren, medicatiecontrole op afstand, het snel vastleggen van de anamnese middels de ALTIS-methodiek en nog veel meer gemakken zijn er geïmplementeerd!

Samen met de verschillende partners werken aan een waanzinnig mooi resultaat. Alle betrokken van WilgaerdenLeekerweideGroep, Nedaphealthcare en Accordis bedankt voor deze prettige samenwerking.

Patrick Struyk | Blue-Y


De tijd dringt. De zorgvraag neemt razendsnel toe en het geld raakt op. Het is noodzakelijk dat de zorg met hulp van technologie goedkoper, slimmer, sneller en persoonlijker wordt. Kortom, het veranderen van de gezondheidszorg met het toepassen van ict is niet alleen interessant voor zorgverlener en patiënt, maar vooral een absolute must. Hoe de zorg structureel gaat veranderen? Dat zie je op Zorg & ICT 2020.

Ook wij zijn aanwezig op de Zorg & ICT beurs. Wilt u meer weten over ons thema “samen zorg verbeteren” of over ons motto “wij bouwen bruggen en als het nodig is dan graven we een tunnel”. Neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak. 

Een pandemie heeft een aanzienlijke acceleratie gebracht in de digitalisering van de gezondheidszorg. Innovatieve oplossingen die de afgelopen jaren nog haast onmogelijk bleken om te introduceren, zijn nu haast dagelijkse praktijk. Deze digitale transformatie vergroot de hoeveelheid data die beschikbaar wordt, exponentieel. Is dit het begin van de volgende generatie, data-gedreven, gezondheidszorg?

Nu we steeds meer data genereren in elektronische cliënt/patiënt dossiers, gezondheid apps, PGO’s, sensoren en wearables, kunnen we ook meer inzicht verkrijgen in onze gezondheid, behandeling en welzijn. Aan het veilig verzamelen en delen van data zijn gelukkig strenge regels en wetgeving verbonden. Het gebruik van cloud-platformen, die dit mogelijk maken raken inmiddels ingeburgerd binnen de zorgorganisatie, zoals Office 365, Microsoft Azure of ONS.

Verborgen schat aan informatie?

Data interpreteren en omzetten naar waardevolle informatie, komt steeds meer binnen handbereik van de gezondheidszorgorganisatie. Sneller kunnen interpreteren van data is sneller beslissen, ondersteund door contextrijke informatie. Hierdoor kunnen (zorg)processen worden geoptimaliseerd, nieuwe zorgpaden worden ontwikkeld of meer zelfregie worden gerealiseerd. Ik hoor u denken: ‘wordt de zorg en aandacht die wij voor onze medemens wensen niet vreselijk koel en berekenend?’

Mijn frisse blik op de volgende generatie gezondheidszorg

Ik ben van mening, en mijn collega’s met mij, dat de ondersteuning die de data-gedreven gezondheidszorg ons gaat bieden, ervoor zorgt, dat we meer tijd en aandacht overhouden voor patiënt, cliënt en medemens. De juiste informatie zal op het juiste tijdstip aan de juiste persoon veilig beschikbaar gesteld worden. Informatie die snel en overzichtelijk op een apparaat naar keuze verkregen wordt waarmee het werk als prettiger ervaren wordt. Repeterende en arbeidsintensieve (registratie)processen worden hierbij zoveel mogelijk gedigitaliseerd & geautomatiseerd.  

Een mooi voorbeeld!

In de afgelopen 7 maanden ben ik als Enterprise Architect bij een vernieuwings- en architectuurproject voor een grote VVT&GHZ fusie organisatie in Noord-Nederland betrokken geweest. Van het werken met architectuur, applicatielandschap-rationalisatie, persona-onderzoek naar de introductie van nieuwe innovatieve technologieën en het integreren van verschillende informatiebronnen tot de selectie van leveranciers. Een omgeving waarbij in de toekomst de data van de cliënt, in het ene systeem verrijkt kan worden met gegevens uit een ander systeem of bijvoorbeeld met data uit sensoren. Vervolgens wordt het mogelijk door op basis van algoritmes en artificiële intelligentie de zorg van informatie te voorzien, waardoor men eerder in staat is vroeg-signalering toe te passen of preventief maatregelen te nemen, zgn. leefstijl interventies. Door deze informatie direct op een slimme adaptieve werkplek beschikbaar te stellen (nog voordat er een applicatie geopend is), kan er juist en tijdig gehandeld worden met een persoonlijk karakter. Dit wordt data-gedreven zorg genoemd.

Mijn advies:

Wat is uw visie op digitaal werken in de toekomst?

Laten we uw visie en onze visie met elkaar delen. Voor meer informatie kunt u altijd even contact met mij of één van mijn collega’s opnemen.

Michiel Timp
Enterprise Architect / Business Consultant Blue-Y


Binnen de ouderenzorg & gehandicaptenzorg is de zogeheten ver-SAAS-ing in volle gang. Steeds meer applicaties worden vanuit de Cloud aangeboden, gekoppeld met andere applicaties waardoor er een rijkdom aan (nieuwe) informatie ontstaat. Met deze nieuwe informatie kunnen we processen verbeteren, informatievoorziening versnellen en registratielast verminderen, mits:

  1. We een werkplekomgeving creëren waar informatie, applicaties, processen, beveiliging en technologie samen komen en deze op een gebruikersvriendelijke wijze worden aangeboden. Een nieuwe werkplek die altijd optimaal ondersteund in jouw dagelijkse werkzaamheden! 
  2. We vanuit het ERP de loonstrook & declaraties kunnen inzien, de juiste gegevens van cliënten uit het ECD zijn gekoppeld aan jouw rooster en tijdstip en locatie tot de weersvoorspelling voor de hypermobiele thuiszorg en wijkverpleegkundige wordt getoond. De juiste informatie en applicaties, op het juiste tijdstip & locatie in één oogopslag beschikbaar, veilig en eenvoudig in gebruik, dat is de essentie! De mogelijkheden zijn er! Er wordt steeds beter nagedacht over het samenbrengen van informatie, applicaties, communicatie, samenwerkmogelijkheden en beveiliging via de slimme nieuwe werkplek.

Professionaliseren van het landschap en het werken met architectuur wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe houd je de processen zuiver en efficiënt met de juiste applicatie? Wat kan de medewerker zelf aanpassen binnen de digitale werkplek om het gebruik verder te optimaliseren en te personaliseren? Op welke wijze gaat data gedreven gezondheidszorg zijn intrede doen en gevisualiseerd worden op de werkplek? Zorgt de slimme nieuwe werkplek ervoor dat ik meer tijd en aandacht kan spenderen aan de cliënt?

Behoefte aan een frisse blik op de werkplek? Of benieuwd naar mogelijkheden bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.


BLUE-Y | EEN FRISSE KIJK OP ZORG
085 – 130 06 50 | info@blue-y.com

Terug

Adviseur nodig?

Laat uw zorgen, onze zorgen worden.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact opnemen Doe de Blue-Y Scan